"quầy thu tiền" için Vietnamca-İngilizce çeviri

VI

"quầy thu tiền" İngilizce çeviri

VI quầy thu tiền {isim}

quầy thu tiền (ayrıca: sự thanh toán và rời khách sạn)
quầy thu tiền (ayrıca: quầy hàng, bộ đếm)

İngilizce de "quầy thu tiền" için benzer çeviriler

thu isim
English
tiền isim
quay fiil
thú isim
English
thử fiil
thư isim
thứ isim
tiên isim
English