"bất bình thường" için Vietnamca-İngilizce çeviri

VI

"bất bình thường" İngilizce çeviri

VI bất bình thường {sıfat}

bất bình thường (ayrıca: không bình thường, dị thường, bất thường)
bất bình thường (ayrıca: không phổ biến)

İngilizce de "bất bình thường" için benzer çeviriler

bất-
English
bình isim
bình sıfat
thường sıfat
thường zarf
English
bắt fiil
bật isim
English
bật fiil
thưởng fiil