"bấn tàu nổi" için Vietnamca-İngilizce çeviri

VI

"bấn tàu nổi" İngilizce çeviri

VI bấn tàu nổi {isim}

bấn tàu nổi (ayrıca: bến xà lan)

İngilizce de "bấn tàu nổi" için benzer çeviriler

tàu isim
Tàu isim
English
nổi fiil
English
ban isim
ban fiil
bán isim
English
bán sıfat
English
bán fiil
English
bản isim
bạn isim
bạn zamir
bẩn sıfat
bẩn zarf
English
bần sıfat
bẳn fiil
bắn isim
English
bắn fiil
bận sıfat
bận fiil
English
bàn isim
English
bàn fiil
nội isim
English
nội edat
English
nồi isim
English
nới fiil
nói fiil
nối sıfat
English
nòi sıfat
English
nơi isim
English
tẩu isim
English
tậu fiil