TR

sınır {isim}

volume_up
sınır
cross border connection
sınır
Bulut ve Windows 8 sayesinde, Aspire 7600U ve diğer bilgisayarlarınız veya cihazlarınız arasında hiçbir sınır kalmaz.
With the cloud and Windows 8, there are no boundaries between the Aspire 7600U and your other PCs and devices.
sınır (ayrıca: limit)
Bazı e-posta sunucuları ileti başına 1-2 megabayt (MB) sınır koyar.
Some e‑mail servers impose a limit of 1–2 megabytes (MB) per message.
Ayrıca, istediğiniz kadar cihaza güvenebilirsiniz; artık bir sınır yok.
You can also trust as many devices as you want – there's no longer a limit.
Ayrıca, istediğiniz kadar cihaza güvenebilirsiniz; artık bir sınır yok.
You can also trust as many devices as you want—there's no longer a limit.
sınır (ayrıca: cesaret)
sınır (ayrıca: yetki, hudut)
sınır (ayrıca: hudut)
sınır (ayrıca: kenar, eşik)

İngilizce' de "sınır" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

TurkishAyrıca, istediğiniz kadar cihaza güvenebilirsiniz; artık bir sınır yok.
You can also trust as many devices as you want – there's no longer a limit.
TurkishAyrıca, istediğiniz kadar cihaza güvenebilirsiniz; artık bir sınır yok.
You can also trust as many devices as you want—there's no longer a limit.
Turkish(Kurulumunuzda dijital kablo alıcıları bulunuyorsa, üst sınır dört dijital kablo alıcısıdır.)
(If your setup includes digital cable tuners, the maximum is four digital cable tuners.)
TurkishBazı e-posta sunucuları ileti başına 1-2 megabayt (MB) sınır koyar.
Some e‑mail servers impose a limit of 1–2 megabytes (MB) per message.
TurkishÇocuğunuzun Windows Mağazası'ndan görüp yükleyebileceği oyun ve uygulamalara sınır koymak için:
To set limits for the games and apps your child can see and install from the Windows Store:
TurkishBulut ve Windows 8 sayesinde, Aspire 7600U ve diğer bilgisayarlarınız veya cihazlarınız arasında hiçbir sınır kalmaz.
With the cloud and Windows 8, there are no boundaries between the Aspire 7600U and your other PCs and devices.
TurkishDoğal ve sanal dünyalar arasındaki sınır, Duncan Lawler'dan sanat çalışmaları içeren bu ücretsiz Windows temasında bulanıklaşmıştır.
The line between the natural and virtual worlds is beautifully blurred in this free theme for Windows featuring artwork by Duncan Lawler.
Turkishsınır ötesi bağlantı
Turkishsınır ötesi bağlantı