"pencere" için Türkçe-İngilizce çeviri

TR

"pencere" İngilizce çeviri

EN
TR

pencere {isim}

volume_up
pencere
Arama kutusuna pencere rengi yazın ve Pencere renklerini ve ölçülerini değiştir'i tıklatın.
In the search box, type window color, and then click Change window colors and metrics.
İnanılmaz pencere animasyonları ve yeni pencere renkleriyle saydam bir cam tasarım sunar.
It features a transparent glass design with subtle window animations and new window colors.
Ağınızdaki bilgisayarlara ve aygıtlara erişebileceğiniz bir pencere açılır.
Opens a window where you can access the computers and devices on your network.

İngilizce' de "pencere" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

TurkishO anda göremediğiniz bilgileri görmek için pencere içeriğini kaydırmanızı sağlar.
You can drag these with your mouse pointer to change the size of the window.
TurkishMasaüstünde işlem yok, Internet Explorer'da yeni sekme, Explorer'da yeni pencere
No action on Desktop, New tab in Internet Explorer, New window in Explorer
TurkishAğınızdaki bilgisayarlara ve aygıtlara erişebileceğiniz bir pencere açılır.
Opens a window where you can access the computers and devices on your network.
Turkish(Yaslama, özel pencere davranışlarına sahip bazı programlarda çalışmayabilir.)
(Snap might not work on some programs that have custom window behaviors.)
TurkishInPrivate Gözatma'yı başlattığınızda, Internet Explorer yeni bir pencere açar.
When you start InPrivate Browsing, Internet Explorer opens a new window.
TurkishDaha fazla uygulama ve pencere açıldıkça düğmeler küçülür ve sonunda kaydırılır.
As more apps and windows open, buttons get smaller, and eventually the buttons will scroll.
TurkishInPrivate Gözatma'ya başladığınızda, Internet Explorer yeni bir pencere açar.
When you start InPrivate Browsing, Internet Explorer opens a new window.
TurkishO anda göremediğiniz bilgileri görmek için pencere içeriğini kaydırmanızı sağlar.
Lets you scroll the contents of the window to see information that is currently out of view.
TurkishPencere zaten ekranı kaplıyorsa (ekranın tamamını kaplıyorsa) "normal" boyuta geçer.
If the window is maximized already (covering the entire screen) it'll go to “normal” size.
TurkishWindows pil gücünden tasarruf etmek için Aero temalarını veya pencere saydamlığını kapatabilir.
Windows might turn off Aero themes or window transparency to save battery power.
TurkishArama kutusuna pencere rengi yazın ve Pencere renklerini ve ölçülerini değiştir'i tıklatın.
In the search box, type window color, and then click Change window colors and metrics.
TurkishWindows Internet Explorer'daki Açılır Pencere Engelleyicisi varsayılan olarak etkindir.
Pop-up Blocker in Windows Internet Explorer is turned on by default.
Turkishİnanılmaz pencere animasyonları ve yeni pencere renkleriyle saydam bir cam tasarım sunar.
It features a transparent glass design with subtle window animations and new window colors.
TurkishBilgisayar monitöründe boş bir ekran veya boş bir pencere görürsünüz.
You will see a blank screen or a blank window on the computer monitor.
TurkishResimler kitaplığında Dosya menüsüne ve ardından Yeni pencere aç öğesine dokunun veya tıklatın.
In the Pictures library, tap or click the File menu, then tap or click Open new window.
TurkishMasaüstü arka planını, ekran koruyucuyu, pencere kenarlığı rengini ve ses düzenini içerir.
It includes a desktop background, a screen saver, a window border color, and a sound scheme.
TurkishBir pencereyi ekranın üst tarafına tutturursanız, pencere masaüstünü dolduracak şekilde genişler.
Snap a window to the top of the screen and it expands to fill the desktop.
TurkishAçılır Pencere Engelleyicisi yalnızca masaüstü için Internet Explorer uygulamasında geçerlidir.
Pop-up Blocker settings only apply to Internet Explorer for the desktop.
TurkishAçılır pencere engelleyicisi bu pencerelerin bazılarının veya tümünün görünmesini engelleyebilir.
A pop-up blocker can prevent some or all of these windows from appearing.
TurkishAçılır pencere engelleyicisi bu pencerelerin bazılarının ya da tümünün görüntülenmesini engeller.
A pop-up blocker can prevent some or all of these windows from appearing.