"Otomatik" için Türkçe-İngilizce çeviri

TR

"Otomatik" İngilizce çeviri

EN

TR Otomatik
volume_up
{sıfat}

Otomatik (ayrıca: Kendiliğinden, özdevimli, özişler)
Otomatik Güncelleştirmeler kapalıysa, Otomatik Güncelleştirmeler'i aç'ı tıklatın.
If Automatic Updates is turned off, click Turn on Automatic Updates.
Otomatik Güncelleştirmeler açıksa, bilgisayarınız korunmaktadır.
If Automatic Updates is turned on, your computer is protected.
"Başlangıç Türü" seçeneğinin "Otomatik" olarak ayarlanmış olduğunu doğrulayın.
Check to make sure that the "Startup Type" is set to "Automatic".

İngilizce' de "Otomatik" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

TurkishOtomatik Kullan'ı açmak için Başlat düğmesini ve sonra Denetim Masası'nı tıklatın.
Open AutoPlay by clicking the Start button , and then clicking Control Panel.
TurkishMedya'nın altında, Otomatik Kullan ayarını değiştirmek istediğiniz medya türünü bulun.
Under Media, find the type of media that you want to change the AutoPlay setting for.
TurkishOtomatik Kullan hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Otomatik Kullan: sık sorulan sorular.
For more information about AutoPlay, see AutoPlay: frequently asked questions.
TurkishPowerShell kullanarak özel betikler oluşturun ve işlemleri otomatik hale getirin
Use PowerShell for creating custom scripts and automating processes
TurkishOtomatik Yürüt iletişim kutusunda Windows kullanarak resim ve video al öğesini tıklatın.
In the AutoPlay dialog box, click Import pictures and videos using Windows.
TurkishWindows bilgisayarınız için önemli güncelleştirmeler hazır olduğunda otomatik olarak yükler.
Windows will install important updates for your computer as they become available.
TurkishBu medya veya aygıt türleri için Otomatik Kullan kapatılmış olabilir.
It's possible that AutoPlay has been turned off for those types of media or devices.
TurkishOtomatik Yürüt iletişim kutusunda, Genel seçenekler altından Sistemimi hızlandır'ı tıklatın.
In the Autoplay dialog box, under General options, click Speed up my system.
TurkishTüm medya ve aygıtlar için Otomatik Kullan'ı kullan onay kutusunu temizleyin ve Kaydet'i tıklatın.
Clear the Use AutoPlay for all media and devices check box, and then click Save.
Turkishİçerik sekmesindeki Otomatik Tamamlama altında Ayarlar'a dokunun veya tıklatın.
On the Content tab, under AutoComplete, tap or click Settings.
TurkishParlak ve renkli görüntü için pozlama özelliğini otomatik olarak denetler.
Wide-angle glass element lens for advanced, high-precision optics.
TurkishOtomatik Tamamlama özelliği, InPrivate Gözatma oturumlarında girdiğiniz hiçbir bilgiyi kaydetmez.
AutoComplete won't save any info that you enter during InPrivate Browsing sessions.
TurkishOtomatik bağlan'ın altında, aşağıdaki seçeneklerden birini veya her ikisini de seçebilirsiniz:
Under Autoconnect, you can select either or both of the following options:
TurkishOtomatik çevirme varsayılan olarak etkindir, ancak etkinleştirmek istediğiniz konumu seçebilirsiniz.
Autodial is enabled by default, but you can choose where you want to enable it.
TurkishOtomatik Oynat iletişim kutusunda, Resimleri ve videoları Windows'u kullanarak al'ı tıklatın.
In the AutoPlay dialog box that appears, click Import pictures and videos using Windows.
TurkishPowerShell kullanarak özel komut dosyaları oluşturun ve işlemleri otomatik hale getirin.
Use PowerShell for creating custom scripts and automating processes
TurkishBurada, Otomatik Kullan ile ilgili sık karşılaşılan sorulara yanıtlar bulunmaktadır.
Here are answers to some common questions asked about AutoPlay.
TurkishTüm ortam ve aygıtlar için Otomatik Çalıştır'ı kullan onay kutusunu temizleyin.
Clear the Use AutoPlay for all media and devices check box.
TurkishOtomatik Kullan iletişim kutusunda, Resimleri ve videoları Windows'u kullanarak al'ı tıklatın.
In the AutoPlay dialog box that appears, click Import pictures and videos using Windows.
TurkishSorunu düzeltmezse diğer otomatik sorun gidericileri deneyin.
If it doesn't fix the problem, try the rest of the automated troubleshooters.