"oluşturma" için Türkçe-İngilizce çeviri

TR

"oluşturma" İngilizce çeviri

TR oluşturma
volume_up
{isim}

oluşturma (ayrıca: bina, kurma)
Windows Media Center ile ortam kitaplığı oluşturma
Building media libraries with Windows Media Center

İngilizce' de "oluşturma" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

TurkishDisk yazıldıktan sonra, Disk Oluşturma Tamamlanıyor bildiriminde Bitti'yi tıklatın.
After the disc is burned, in the Completing Disc Creation notification, click Done.
TurkishProgramınız bunu yapmazsa kullanılan varsayılan oluşturma amacını belirtebilirsiniz.
If your program doesn't, you can specify the default rendering intent that's used.
TurkishArama kutusunu, Oluşturma tarihi'ni ve tarih veya tarih aralığını tıklatın.
Click in the search box, click Date created, and then click a date or date range.
TurkishArama kutusunda Oluşturma tarihi: yazın ve bir tarihi veya tarih aralığını tıklatın.
In the search box, type datecreated:, and then click a date or a date range.
TurkishYazar veya oluşturma tarihi gibi belge bilgilerini de görüntüleyebilirsiniz.
You can also view document information, such as the author or creation date.
Turkish802.11g ağ oluşturma donanımları 2,4 gigahertz (GHz) radyo frekansı kullanır.
802.11g networking equipment uses a 2.4 gigahertz (GHz) radio frequency.
TurkishResimli parola oluşturma seçeneği Bilgisayar ayarlarındaki Kullanıcılar sayfasında görünür.
The option to create a picture password appears on the Users page in PC settings.
TurkishYeni kitaplık oluşturma.
You can also create new libraries. For more information, see Create a new library.
TurkishTema oluşturma.
For information about customizing and saving themes, see Create a theme.
TurkishBir bölüm oluşturup biçimlendirmek için, bkz.Bir sabit disk bölümü oluşturma ve biçimlendirme.
To create and format a partition, see Create and format a hard disk partition.
TurkishBir film oluşturma, video kliplerinizi ve fotoğraflarınızı toplamakla başlar.
Creating a movie starts by collecting your video clips and photos.
TurkishSP2 iyileştirilmiş dizin oluşturma ve arama özelliklerine sahip Windows Search 4.0 içerir.
SP2 includes Windows Search 4.0, which has improved indexing and searching capabilities.
TurkishArama kutusuna dizin oluşturma seçenekleri yazın ve Dizin Oluşturma Seçenekleri'ni tıklatın.
In the search box, type indexing options, and then click Indexing Options.
TurkishDizin Oluşturma Seçenekleri'ni açmak için Başlat düğmesini ve sonra Denetim Masası'nı tıklatın.
Open Indexing Options by clicking the Start button , and then clicking Control Panel.
TurkishDosyalarınızın yedeğini oluşturma.
For more information about setting up Windows Backup, see Back up your files.
TurkishDosyalarınızın yedeğini oluşturma.
For more information about backing up personal files, see Back up your files.
TurkishYazıcılar, metin ve grafikleri kağıt üzerinde yeniden oluşturma biçimlerine göre kategorize edilir.
Printers are categorized by the way that they reproduce text and graphics on paper.
TurkishDosyalarınızın yedeğini oluşturma.
For more information about backing up your files, see Back up your files.
TurkishÇalma listeleri oluşturma ve kullanma hakkında sorulara yanıtlar içerir.
Includes answers to questions about creating and using playlists.
TurkishEv Grubu oluşturma (var olan bir Ev Grubuna katılabilirsiniz, ancak yeni bir tane oluşturamazsınız)
HomeGroup creation (you can join an existing HomeGroup but you can't create a new one)