TR

ok {isim}

volume_up
Ctrl+Sol Ok, Ctrl+Sağ Ok, Ctrl+Yukarı Ok, Ctrl+Aşağı Ok
Ctrl+Left Arrow, Ctrl+Right Arrow, Ctrl+Up Arrow, Ctrl+Down Arrow
Arrows (Right arrow, Left arrow, Up arrow, Down arrow)
Left Arrow, Right Arrow, Up Arrow, Down Arrow
Ctrl+Sol Ok, Ctrl+Sağ Ok, Ctrl+Yukarı Ok, Ctrl+Aşağı Ok
Ctrl+Left Arrow, Ctrl+Right Arrow, Ctrl+Up Arrow, Ctrl+Down Arrow
Arrows (Right arrow, Left arrow, Up arrow, Down arrow)
Left Arrow, Right Arrow, Up Arrow, Down Arrow
It does not automatically select the OK button in a window unless OK is already highlighted.
Tamam zaten vurgulanmamışsa, bir penceredeki Tamam düğmesini otomatik olarak seçmez.
Click OK, click OK again, and then click Close to close Control Panel.
Tamam'ı, ardından tekrar Tamam'ı ve sonra Kapat'ı tıklatarak Denetim Masası'nı kapatın.
Click Turn off system protection, click OK, and then click OK again.
Sistem korumasını kapat'ı, Tamam'ı, ardından bir kez daha Tamam'ı tıklatın.
In the Alternatives panel dialogue box, say the number next to the item that you want, then say "OK".
In the Alternates panel dialog box, say the number next to the item you want, and then say "OK."

İngilizce' de "ok" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

TurkishTara düğmesinin yanındaki Aşağı Ok'u tıklatıp, ardından Tam Tarama'yı tıklatın.
Click the Down Arrow next to the Scan button, and then click Full Scan.
TurkishMasaüstünüzdeki simgenin sol alt köşesinde bir ok bulunduğuna dikkat edin.
Notice that the icon on your desktop has an arrow in the lower-left corner.
TurkishKısayol simgelerinin sol alt köşesinde bir ok simgesi bulunur (bu örnekte olduğu gibi):
Shortcut icons have an arrow in the lower-left corner, as in this example:
TurkishKısayollar asıl dosyadan simgenin üzerinde görüntülenen ok işaretiyle ayrılır.
Shortcuts can be distinguished from the original file by the arrow that appears on the icon.
TurkishBu ok gerçek dosyayı değil bir kısayolu tıklattığınızı gösterir.
This arrow indicates that you are clicking a shortcut and not the actual file.
TurkishFareyi farklı yönlerde hareket ettirirseniz ekrandaki ok da aynı hareketi izler.
When you move the mouse in different directions, the arrow on the screen follows the same movement.
TurkishBildirim alanı simgelerini göstermek veya gizlemek için bu alanın yanındaki ok işaretini tıklatın.
Click the arrow next to the notification area to show or hide notification area icons.
Turkishİstediğiniz tuşu seçin, örneğin: BACKSPACE, TAB ve ok tuşları.
Select the key you want, for example: BACKSPACE, TAB, and the arrow keys.
TurkishListede gezinmek ve değiştirmek istediğiniz kanal numarasını bulmak için ok tuşlarını kullanın.
Use the arrow keys to scroll through the list and locate the channel number you want to change.
TurkishAero 3B Hızlı Uygulama Geçişi ile görev çubuğundaki programlar arasında geçiş yapmak için ok tuşlarını kullanma
Use the arrow keys to cycle through programs on the taskbar by using Aero Flip 3-D
TurkishKlavyedeki sol ve sağ ok tuşlarını kullanarak çeşitli görsel öğeler arasında gezinebilirsiniz.
You can cycle through the various visualizations using the left and right arrow keys on the keyboard.
TurkishIn the Alternates panel dialog box, say the number next to the item you want, and then say "OK."
In the Alternatives panel dialogue box, say the number next to the item that you want, then say "OK".
TurkishSimgelerindeki ok işareti sayesinde kısayolları tanımlayabilirsiniz.
TurkishOk tuşları gibi gezinme tuşları da, bir belge veya web sayfasında konumuzu taşımanızı sağlar.
The navigation keys, such as the arrow keys, allow you to move your position within a document or webpage.
TurkishÖnceki alt sayfaya geçmek için Yukarı ok düğmesini tıklatın.
To switch to the previous subpage, click the Up arrow button.
TurkishKlasör seçmek için Aşağı Ok tuşuna basın ve ardından istediğiniz yola ulaşana kadar yazmaya devam edin.
Press the Down Arrow key to select a folder, then keep typing until you get to the path you want.
TurkishCtrl+Sol Ok, Ctrl+Sağ Ok, Ctrl+Yukarı Ok, Ctrl+Aşağı Ok
Ctrl+Left Arrow, Ctrl+Right Arrow, Ctrl+Up Arrow, Ctrl+Down Arrow
TurkishOk tuşlarını kullanarak Fare'ye gidin ve Enter tuşuna basın.
Press the arrow keys to move to Mouse, and then press Enter.
TurkishListede gezinmek için ekrandaki ok düğmelerini kullanın.
Use the arrow buttons on the screen to scroll through the list.
TurkishSonraki alt sayfaya geçmek için Aşağı ok düğmesini tıklatın.
To switch to the next subpage, click the Down arrow button.

"OK" için eşanlamlılar (İngilizce):

OK