TR

nokta {isim}

volume_up
nokta (ayrıca: boncuk, dot)
nokta (ayrıca: noktalar)
DPI veya nokta/inç, yazıcı çözünürlüğü ölçüsüdür.
DPI, or dots per inch, is a measure of a printer's resolution.
DPI veya nokta/inç, bir yazıcının çözünürlük ölçüsüdür.
DPI, or dots per inch, is a measure of a printer's resolution.
Ana menü çubuğunda … (üç nokta) sembolüne tıklayın.
On the main menu bar click the … (three dots) symbol.
nokta
nokta (ayrıca: dönem, periyot)
Adres çubuğundayken, imleci sola doğru adreste bulunan bir sonraki mantıksal kesme karakterine (nokta veya eğik çizgi) taşıma
When in the Address bar, move the cursor left to the next logical break in the address (period or slash)
Adres çubuğundayken, imleci sağa doğru adreste bulunan bir sonraki mantıksal kesme karakterine (nokta veya eğik çizgi) taşıma
When in the Address bar, move the cursor right to the next logical break in the address (period or slash)
nokta (ayrıca: iğne ucu)

İngilizce' de "nokta" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

TurkishEn az 1920 piksel genişliğinde ve 1200 piksel yüksekliğinde, 96 nokta/inç'e (dpi) sahip olmalıdır.
Be at least 1920 pixels wide by 1200 pixels tall, at 96 dots per inch (dpi).
TurkishAşağıdaki listede, bir video biçimi seçilirken dikkat edilmesi gereken birkaç nokta belirtilmektedir.
The following list suggests a few things to consider when choosing a video format.
TurkishAyrıca arama kelimesi, iki nokta üst üste ve yazdığınız metin arasında boşluk olmadığına dikkat edin.
Also note there are no spaces between the search word, the colon, and the text you type in.
TurkishAra çubuğuna çift dokunarak otomatik olarak bir nokta ekleyin.
Automatically insert a full stop by double-tapping the Spacebar.
TurkishDPI veya nokta/inç, bir yazıcının çözünürlük ölçüsüdür.
DPI, or dots per inch, is a measure of a printer's resolution.
TurkishDPI veya nokta/inç, yazıcı çözünürlüğü ölçüsüdür.
DPI, or dots per inch, is a measure of a printer's resolution.
TurkishAna menü çubuğunda … (üç nokta) sembolüne tıklayın.
TurkishBoolean filtreleri kullanabilir, iki nokta üst üste ve parantez işaretlerinin kullanıldığı filtrelerden de yararlanabilirsiniz.
If you want to use Boolean filters or introduce filters with colons and parentheses, you can.
TurkishGamayı ayarla sayfasında, ekran kaydırıcısını her dairenin ortasındaki küçük nokta kayboluncaya kadar sürükleyin.
On the Adjust gamma page, drag the on-screen slider so that the small dot in the middle of each circle vanishes.
TurkishBu da tipik olarak özellik adından sonra iki nokta üst üste işaretini, bazen bir işleci ve sonra da bir değeri içerir.
This typically involves typing a property name followed by a colon, sometimes an operator, and then a value.
TurkishAdres çubuğundayken, imleci sola doğru adreste bulunan bir sonraki mantıksal kesme karakterine (nokta veya eğik çizgi) taşıma
When in the Address bar, move the cursor left to the next logical break in the address (period or slash)
TurkishAdres çubuğundayken, imleci sağa doğru adreste bulunan bir sonraki mantıksal kesme karakterine (nokta veya eğik çizgi) taşıma
When in the Address bar, move the cursor right to the next logical break in the address (period or slash)
TurkishNokta atışı odaklanmak diye buna denir.
Turkishİnç başına nokta (DPI) ölçeğini artırarak ekranınızdaki metinlerin, simgelerin ve diğer öğelerin daha büyük görünmesini sağlayabilirsiniz.
You can make the text, icons, and other items on your screen larger by increasing the dots per inch (DPI) scale.
Turkishaletli iniş için yaklaşmaya başlanılan nokta
Turkishaletli iniş için yaklaşmaya başlanılan nokta
Turkish1000 nokta/inç (DPI) izleme ve 2.4 gigahertz (GHz) kablosuz bağlantının avantajları sayesinde kalitenin sağladığı performansın tadını çıkarın.
Enjoy quality performance that takes advantage of 1,000-dots-per-inch (DPI) tracking and 2.4-gigahertz (GHz) wireless.
Turkishaşağıya doğru çapraz üç nokta
Turkishaşağıya doğru çapraz üç nokta
Turkishiki nokta ile hizalama noktası