TR

makro

volume_up
Daha uzun gecikmeler kaydetmek için, makroyu Makro Düzenleyicide düzenleyin.
To record longer delays, edit the macro in the Macro Editor.
Yeni bir makro oluşturmanız ve mevcut bir makroyu atamanız veya değiştirmeniz için, Makro düzenleyiciyi açar.
Opens the Macro editor so that you can create a new macro and assign or modify an existing macro.
Notlar Makro Tekrarlama uygulamalar arasında geçişi desteklemez.
Notes Macro Repeat does not support switching applications.

İngilizce' de "makro" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

TurkishMakro kaydetme konusunda size yardımcı olmak için, fare LCD'sinde komutlar görüntülenir.
To assist you in recording a macro, prompts are displayed on the mouse LCD.
TurkishBir makro, uzun veya çalıştırılması zor olan dizileri yeniden yürütmek için de kullanılabilir.
A macro can also be used to replay sequences that are long or difficult to run.
TurkishTekrarlanan bir makro, bir dizinin sonunda bir zaman gecikmesi içermez.
A repeating macro does not include a time delay at the end of a sequence.
TurkishDaha uzun gecikmeler kaydetmek için, makroyu Makro Düzenleyicide düzenleyin.
To record longer delays, edit the macro in the Macro Editor.
TurkishÜrünle birlikte verilen yazılım, daha fazla programlanabilirlik için makro oluşturup atamanıza olanak sağlar.
Included software lets you create and assign macros for enhanced programmability.
TurkishTuşa basılması işlemini tuşun bırakılması işleminden ayırmak için, bölünmüş bir makro da oluşturabilirsiniz.
You can also create a split macro to separate a key press from a key release.
TurkishNotlar Makro Tekrarlama uygulamalar arasında geçişi desteklemez.
Notes Macro Repeat does not support switching applications.
TurkishOyun sırasında bir dizi eylemi tek bir düğme tıklatmasına bağlamak için, Makro Kaydı düğmesini kullanın.
Use the Macro Record button during a game to bind a series of actions to the click of a button.
TurkishMakro Kaydı tuşuna bastığınızda LED sürekli yanmaya geçer ve kayda başladığınızda yanıp söner.
The LED changes to a steady glow when you press the Macro Record key, and blinks when you start recording.
TurkishÜç sıralık altı programlanabilir makro tuşu arasında dolaşarak her bir profil için 18’e kadar makro ekleyin.
Switch among three banks of six programmable macro keys to assign up to 18 macros per profile.
TurkishNotlar 60 saniye boyunca herhangi bir tuş vuruşu veya fare tıklaması algılanmazsa, makro kaydı durdurulacaktır.
Notes If no keystrokes or mouse clicks are detected for 60 seconds, macro recording will stop.
TurkishYeni bir makro oluşturmanız ve mevcut bir makroyu atamanız veya değiştirmeniz için, Makro düzenleyiciyi açar.
Opens the Macro editor so that you can create a new macro and assign or modify an existing macro.
TurkishMakro Tekrarlama uygulamalar arasında geçişi desteklemez.
Turkishİpucu: Bir fare tıklatmasını, istediğiniz kadar çok tuş basılması gibi yürütmek için de bir makro kullanabilirsiniz.
Tip: You can also use a macro to make a mouse click play back as many key presses as you want.
TurkishDaha sonra, Microsoft Fare ve Klavye Merkezi'ndeki Makro Düzenleyici'yi kullanarak bu makroları düzenleyebilirsiniz.
You can edit these macros later using the Macro Editor in Microsoft Mouse and Keyboard Center.
TurkishÖrneğin, tüm silahlarınızı yeniden yüklemek için bir makro kaydedin, sonra da makroyu bir fare düğmesine atayın.
For example, record a macro to reload all your weapons, and then assign the macro to a mouse button.
TurkishÖrneğin; bir oyunda bir makro tekrarlanırken, Web tarayıcınızı açarsanız, makro tekrarlama işlemini durdurur.
For example, if you open your Web browser while a macro is repeating in a game, the macro stops repeating.
TurkishÜç sıra, altı programlanabilir makro tuşu arasında dolaşarak her bir profil için 18’e kadar makro ekleyebilirsiniz.
You can switch between three banks of six programmable macro keys to assign up to 18 macros per profile.
TurkishFarenizde bir Makro Kaydı düğmesi varsa, bir program çalıştırırken veya oyun oynarken, makro kaydı yapabilirsiniz.
If your mouse has a Macro Record button, you can record macros while you are running a program or playing a game.
TurkishFaremin üzerindeki Makro Kaydı düğmesini kullanarak nasıl makro kaydederim?
For details on working with macros, see How do I record macros using the Macro Record button on my mouse?