"kopyası" için Türkçe-İngilizce çeviri

TR

"kopyası" İngilizce çeviri

EN

TR kopyası
volume_up

Elinizde Windows Vista'nın yükseltme kopyası mı yoksa tam ürün kopyası mı var?
Do you have an upgrade copy or a full product copy of Windows Vista?
Bu durumda, seçili özellikler dosyadan kopyası oluşturulmadan tamamen kaldırılır.
This permanently removes the selected properties from the file without making a copy.
Resmin bir kopyası bu albümdeki her şarkıya katıştırılır.
A copy of the picture is embedded into each of the songs from that album.

İngilizce' de "kopyası" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

TurkishBu durumda, seçili özellikler dosyadan kopyası oluşturulmadan tamamen kaldırılır.
This permanently removes the selected properties from the file without making a copy.
TurkishElinizde Windows Vista'nın yükseltme kopyası mı yoksa tam ürün kopyası mı var?
Do you have an upgrade copy or a full product copy of Windows Vista?
TurkishDaha sonra gereksinim duyabilirsiniz diye, gönderdiğiniz her iletinin bir kopyası buraya kaydedilir.
A copy of every message you send is saved here, just in case you need it later.
TurkishKopyanız sahteyse, büyük olasılıkla yeni bir Windows kopyası almanız gerekecektir.
If it is, you'll probably need to buy a new copy of Windows.
TurkishUyulması gereken genel kural, bir bilgisayara yalnızca bir Windows kopyası yüklenebileceğidir.
Usually, the rule to follow is that only one copy of Windows can be installed on one PC.
TurkishResmin bir kopyası bu albümdeki her şarkıya katıştırılır.
A copy of the picture is embedded into each of the songs from that album.
TurkishAsıl dosya veya klasörün kopyası yeni konumda görünür.
The copy of the original file or folder appears in the new location.
TurkishWindows Yükseltme'yi kullanmak için bilgisayarınızın etkin bir Windows 7 kopyası çalıştırıyor olması gerekir.
To use Windows Anytime Upgrade, your computer must be running an activated copy of Windows 7.
TurkishNormalde çoğu Windows kopyası için uyulması gereken kural, bir bilgisayara yalnızca bir Windows kopyası yüklenebileceğidir.
Normally, the rule to follow for most copies of Windows is that only one copy of Windows can be installed on one PC.
TurkishKurtarma anahtarınızın kaydedilmiş bir kopyası.
TurkishDosyanızın bir kopyası bilgisayarınıza kopyalanır, ağ bağlantınız tekrar kurulduğunda ise iki kopya eşitlenir.
A copy of your file is copied to your computer, and once your network connection is re-established, the two copies will be synchronized.
TurkishResmin kopyası otomatik olarak uygun boyuta ayarlanır ve dosyaya katıştırılmadan önce JPEG biçimine dönüştürülür.
The copy of the picture is automatically scaled to the appropriate size and converted to the JPEG format before it is embedded in the file.
TurkishNormalde çoğu Windows kopyası için 1:1 kuralı izlenmelidir; diğer bir deyişle bir bilgisayara bir Windows kopyası yüklenebilir.
Normally, the rule to follow for most copies of Windows is 1:1, meaning that one copy of Windows can be installed only on one PC.
TurkishOrijinal olmayan Windows kopyası kullanıyorsanız ürün anahtarı geçerli olmaz.
The product key won't be valid if you're running a non-genuine copy of Windows. For more information, see What is genuine Windows?
TurkishTüm bu çözümler daha önce sahte veya lisanssız bir Windows kopyası yüklenmiş olan bilgisayarlarda kullanıma yöneliktir.
All of these solutions are meant for use on your existing PCs with a previously installed counterfeit or otherwise unlicensed copy of Windows.
TurkishAsıl Dinleyici Kopyası Düzeni
TurkishAsıl Dinleyici Kopyası Düzeni
Turkishgörünmeyen mektup kopyası
TurkishDinleyici Kopyası Renk Grubu
TurkishDinleyici Kopyası Renk Grubu