TR

kimlik {isim}

volume_up
kimlik (ayrıca: no)
Listeden çevrimiçi kimlik sağlayıcınızı tıklatın ve yönergeleri izleyin.
Click your online ID provider in the list, and then follow the instructions.
Bağlı bir çevrimiçi kimlik 10 Windows kullanıcı hesabıyla ilişkilendirilebilir.
A linked online ID can be associated with 10 Windows user accounts.
Internet Ev Medya Erişimi iletişim kutusunda Çevrimiçi kimlik bağla'yı tıklatın.
In the Internet Home Media Access dialog box, click Link an online ID.
Bir web sitesinin sertifikası, web sunucusunun kimlik bilgilerini sunar.
A websites's certificate provides identification of the web server.
Bir web sitesinin sertifikası, web sunucusunun kimlik bilgilerini sunar.
A website's certificate provides identification of the web server.
carrier identification plate
kimlik (ayrıca: özdeşlik, hüviyet)
Bu bilgiler genellikle kimlik hırsızlığı amacıyla kullanılır.
This information is then usually used for identity theft.
Bu, kimlik hırsızlığına ve diğer kötü amaçlı davranışlara neden olabilir.
This can lead to identity theft and other malicious acts.
Bu özellik, kimlik hırsızlığı veya dolandırıcılık amacıyla diğer web sitesini taklit etmek için kullanılabilir.
This ability can be used to impersonate another website for the purpose of identity theft or fraud.

İngilizce' de "kimlik" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

TurkishBu kimlik doğrulama türü genellikle çalışma alanı ağına bağlanırken kullanılır.
This type of authentication is typically used when connecting to a workplace network.
TurkishBu kimlik doğrulama türü genellikle çalışma alanı bağlantıları için kullanılır.
This type of authentication is typically used for workplace connections.
TurkishKimlik bilgileri bilgisayarınızda kasa olarak bilinen özel klasörlere kaydedilir.
Credentials are saved in special folders on your computer called vaults.
TurkishYanlış şekilde kimlik avı web sitesi olarak bildirilen web sitesine gidin.
Go to the website that is inaccurately being reported as a phishing website.
TurkishInternet Ev Medya Erişimi iletişim kutusunda Çevrimiçi kimlik bağla'yı tıklatın.
In the Internet Home Media Access dialog box, click Link an online ID.
TurkishSırasıyla Araçlar düğmesini, Kimlik Avı Filtresi'ni ve Bu Web Sitesini Bildir'i tıklatın.
Click the Tools button, click Phishing Filter, and then click Report This Website.
Turkishİzin veya kimlik bilgilerinizi verirken yardım eden kişi masaüstünüzü göremeyecektir.
Your helper won't be able to see your desktop while you provide consent or credentials.
TurkishListeden çevrimiçi kimlik sağlayıcınızı tıklatın ve yönergeleri izleyin.
Click your online ID provider in the list, and then follow the instructions.
TurkishKimlik Avı Filtresi artık kimlik avı sitelerini denetleyip sizi uyarmayacaktır.
Phishing Filter will not check or warn you about phishing sites now.
TurkishDaha fazla bilgi için, Windows web sitesine gidip "kimlik avı" terimi için arama yapın.
For more information, go to the Windows website and search for "phishing."
TurkishKimlik avı siteleri genellikle bu hatayı tetikleyen sahte sertifikalar kullanır.
Phishing sites often use fake certificates that trigger this error.
TurkishBağlı bir çevrimiçi kimlik 10 Windows kullanıcı hesabıyla ilişkilendirilebilir.
A linked online ID can be associated with 10 Windows user accounts.
TurkishKimlik avı siteleri genellikle bu hatayı tetikleyen sahte sertifikalar kullanmaya çalışırlar.
Phishing sites often attempt to use fake certificates that will trigger this error.
TurkishKimlik Avı Filtresi'nin kullanımı Microsoft Hizmet Sözleşmesi'ne tabidir.
Use of Phishing Filter is governed by the Microsoft Service Agreement.
TurkishOturum açma veya parola istemi için yerel yankıyı veya kimlik doğrulaması belirlemeyi kapatın.
Turn off local echo or sets authentication for the logon or password prompt.
TurkishSırasıyla Araçlar düğmesini, Kimlik Avı Filtresi'ni ve Kimlik Avı Filtresi Ayarları'nı tıklatın.
Click the Tools button, click Phishing Filter, then click Phishing Filter Settings.
TurkishYardım eden kişiye bu yetkileri vermeden önce izniniz veya kimlik bilgileriniz istenecektir.
You will be asked for consent or credentials before giving your helper these abilities.
TurkishSırasıyla Araçlar düğmesini, Kimlik Avı Filtresi'ni ve sonra da Bu Web Sitesini Denetle'yi tıklatın.
Click the Tools button, click Phishing Filter, and then click Check This Website.
Turkish802.1X kullanıcıları doğrulamak ve ağ erişimi sağlamak için bir kimlik doğrulama sunucusu kullanır.
802.1X uses an authentication server to validate users and provide network access.
TurkishEn az iki bilgisayarda Windows kullanıcı hesabınızla bağlantılı desteklenen bir çevrimiçi kimlik.
A supported online ID linked to your Windows user account on at least two computers.