"kenar" için Türkçe-İngilizce çeviri

TR

"kenar" İngilizce çeviri

EN
TR

kenar {isim}

volume_up
Araç Galerisi'ni açmak için Kenar Çubuğunun üzerindeki artı işaretini (+) tıklatın.
If you have trouble dragging a gadget, you might need to drag from a different part of the gadget, such as an edge or corner.
Kenar Boşlukları (inç) altında, değiştirmek istediğiniz her kenar boşluğu için uygun kutuya yeni bir değer yazın.
Under Margins (inches), type a new value for each margin you want to change in the appropriate box.
Çoğu yazıcı, tam olarak sayfanın kenarlarına kadar yazdıramadığı için en düşük kenar boşluğu genişliğini gerektirir.
Most printers require a minimum margin width because they can't print to the exact edges of the page.
kenar (ayrıca: flanş)
kenar (ayrıca: saçak)
kenar
kenar (ayrıca: yan, böğür, yan taraf)
Kenar Çubuğunu ekranın bu tarafında görüntüle altında, ekranın istediğiniz tarafını seçin.
Under Display Sidebar on this side of screen, select which side of the screen you want.
Windows Kenar Çubuğu, masaüstünüzün kenarında görüntülenen dikey çubuktur.
Windows Sidebar is a long, vertical bar that is displayed on the side of your desktop.
Kenar Çubuğu'nu ekranın sol tarafına veya birden çok monitör kullanıyorsanız farklı bir monitöre taşıyabilirsiniz.
You can move Sidebar to the left side of the screen or to a different monitor if you are using multiple monitors.
kenar (ayrıca: etek)
kenar (ayrıca: sınır, eşik)

İngilizce' de "kenar" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

TurkishAçık pencereler ekranı kaplıyorsa, Kenar Çubuğu'na otomatik olarak kilitlenir.
If open windows are maximized, they will automatically lock against Sidebar.
TurkishAyırmak istediğiniz aracı sağ tıklatıp Kenar Çubuğundan Ayır'ı tıklatın.
Right-click the gadget you want to detach, and then click Detach from Sidebar.
TurkishAraçları Kenar Çubuğu'ndan ayırıp masaüstünde herhangi bir konuma yerleştirebilirsiniz:
You can detach gadgets from Sidebar and place them anywhere on the desktop.
TurkishAracı Kenar Çubuğu'ndan kaldırdıysanız ve tekrar eklemek istiyorsanız, bu adımları izleyin:
If you removed a gadget from Sidebar and want to add it back, follow these steps:
TurkishWindows Kenar Çubuğu, masaüstünüzün kenarında görüntülenen dikey çubuktur.
Windows Sidebar is a long, vertical bar that is displayed on the side of your desktop.
TurkishWindows başladığında Kenar Çubuğunu başlat onay kutusunu temizleyin ve Tamam'ı tıklatın.
Clear the Start Sidebar when Windows starts check box, and then click OK.
TurkishKenar Çubuğu varsayılan olarak açıktır, ancak kapatmanız durumunda tekrar açabilirsiniz.
Sidebar is open by default, but, if you close it, you can open it again.
TurkishKenar Çubuğu kapatıldığında, masaüstünüzdeki ayrılmış araçlar kapatılmaz.
Closing Sidebar won't close detached gadgets that are on your desktop.
TurkishKenar Çubuğunu ekranın bu tarafında görüntüle altında, ekranın istediğiniz tarafını seçin.
Under Display Sidebar on this side of screen, select which side of the screen you want.
TurkishAncak, araçları kenar çubuğundan ayırıp masaüstünde herhangi bir konuma yerleştirebilirsiniz:
However, you can detach gadgets from the Sidebar and place them anywhere on the desktop:
TurkishAşağıda, Windows Kenar Çubuğu ile ilgili bazı genel soruların yanıtları bulunmaktadır.
Here are answers to some common questions about Windows Sidebar.
TurkishKenar çubuğu, kullanmanız için bilgileri ve araçları hazır tutar.
Sidebar can keep information and tools readily available for you to use.
TurkishAracı Kenar Çubuğu'na geri taşımak için aracı sağ tıklatıp Kenar Çubuğuna Ekle'yi tıklatın.
To move the gadget back to Sidebar, right-click the gadget, and then click Attach to Sidebar.
TurkishKenar Çubuğunu monitörde görüntüle altında, istediğiniz monitörü seçin.
Under Display Sidebar on monitor, select the monitor you want.
TurkishBundan sonra bir pencere ekranı kapladığında, Kenar Çubuğu görünür kalır.
Now when you maximize a window, Sidebar will remain visible.
TurkishKenar çubuğu her zaman diğer pencerelerin üstünde onay kutusunu seçin.
Select the Sidebar is always on top of other windows check box.
TurkishSayfa için kullanılacak kağıdı, üstbilgi ve altbilgiyi, yönlendirmeyi ve kenar boşluklarını değiştirme
Change paper, headers and footers, orientation, and margins for this page
Turkishİki veya daha fazla monitör kullanıyorsanız, Kenar Çubuğu'nu bunlardan herhangi birine yerleştirebilirsiniz.
If you have two or more monitors, you can place Sidebar on any one of them.
TurkishKenar boşluklarının genişliğini ve diğer ayarları da istediğiniz biçimde değiştirebileceğinizi unutmayın.
Notice that you can change how wide you want the margins to be, and other settings, too.
TurkishDaha fazla bilgi için, Windows Kenar Çubuğunu Özelleştirme bölümündeki "Aracı kaldırmak için" konusuna bakın.
For more information, see "To remove a gadget" in Customize Windows Sidebar.