TR

hemen {zarf}

volume_up
hemen (ayrıca: derhal)
Sol bölmede, aşağıdaki klasör listesine göre alfabetik sırada uzun bir program listesi gösterilir hemen:
Instantly, the left pane displays a long list of programs in alphabetical order, followed by a list of folders:
Bu, çok az güç kullanır, bilgisayarınız daha hızlı başlatılır ve hemen kaldığınız yerden devam edersiniz.
This uses very little power, your PC starts up faster and you’re instantly back to where you left off.
Bu modda çok az güç harcanır, bilgisayarınız daha hızlı başlar ve bıraktığınız yere hemen geri dönersiniz.
This uses very little power, your PC starts up faster and you’re instantly back to where you left off.
hemen (ayrıca: derhal, çabuk)
Büyüteç penceresindeki yakınlaştırma düzeyi hemen değişir.
The zoom level in the Magnifier window will change right away.
Bir dosya veya klasör sildiğinizde, o unsur hemen silinmez.
When you delete a file or folder, the file or folder is not deleted right away.
İletiyi hemen göndermek için Gönder düğmesini tıklatın.
To send the message right away, click the Send button.

İngilizce' de "hemen" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

TurkishHemen hemen bilgisayarınızın her parçası kablolarla sistem birimine bağlanır.
Almost every other part of your computer connects to the system unit using cables.
TurkishÖrneğin, açık programların hemen yanında haber başlıklarını görüntüleyebilirsiniz.
For example, you can display news headlines right next to your open programs.
TurkishDurum bilgilerinin hemen altında aygıtınıza ait mevcut görevlerin bir listesi vardır.
Just below the status information is a list of available tasks for your device.
TurkishBu, yalnızca rakip piyonun ilk hamlesinin hemen sonrasında yapılabilir.
This is legal only if executed immediately following the enemy pawn's first move.
TurkishGönder sekmesini tıklatın ve ardından İletileri hemen gönder onay kutusunu temizleyin.
Click the Send tab, and then clear the Send messages immediately check box.
TurkishWeb'de düşünülebileceğiniz hemen hemen her konu hakkında bilgi bulabilirsiniz.
You can find information on the web about almost any topic imaginable.
TurkishHemen bir tarama çalıştırmak istiyorsanız, Giriş sekmesine geri dönüp Şimdi tara'yı tıklatın.
If you want to run a scan right away, go back to the Home tab and click Scan now.
TurkishWindows'u her başlattığınızda, Windows Media Center'ın hemen başlatılmasını sağlayabilirsiniz.
You can have Windows Media Center start immediately every time you start Windows.
TurkishWeb'de düşünülebilinen hemen hemen her konu hakkında bilgi bulabilirsiniz.
You can find information on the web about almost any topic imaginable.
TurkishBelgelere ve iş bilgilerine hemen her yerden erişebilmek için merkezi bir yer oluşturun
Create a central place to access documents and business information from virtually anywhere
TurkishBu seçeneği belirlerseniz, CD'yi sürücüye yerleştirdiğinizde kopyalama işlemi hemen başlatılır.
If you select this option, ripping immediately begins when you insert a CD.
TurkishBilgisayarınızda yaptığınız hemen hemen her şey bir program kullanmayı gerektirmektedir.
Almost everything you do on your computer requires using a program.
TurkishBir dosya veya klasör sildiğinizde, o unsur hemen silinmez.
When you delete a file or folder, the file or folder is not deleted right away.
TurkishEkran ilk defa boş hale geldiğinde hemen F8 tuşuna art arda basın.
Immediately after the screen goes blank for the first time, press the F8 key repeatedly.
TurkishHemen başlamak istiyorsanız, Ekran Okuyucusu'nu açtıktan sonra Caps Lock+F1 tuşlarına basın.
If you want to get started right away, after you open Narrator, press the Caps Lock key+F1.
TurkishAğınız kablolu ise, Ethernet kablolarını taktığınızda hemen bağlanırsınız.
If your network is wired, you will be connected immediately when you plug in the Ethernet cables.
TurkishPaint'te istemediğiniz bir çizgi çizerseniz, çizginizi hemen geri alırsınız ve çizgi kaybolur.
If you draw a line in Paint that you don't want, undo your line right away and it vanishes.
TurkishAlıcı eklemek için Kime düğmesine veya hemen altındaki kutuya tıklayın.
To add a recipient, click To, or click the box just below it.
TurkishBir anlık ileti yazıp gönderdiğinizde, ileti tüm katılımcılar tarafından hemen görülebilir.
When you type and send an instant message, the message is immediately visible to all participants.
TurkishDosyaların buraya sürüklediğimde hemen kopyalandığına dikkat edin.
Notice that the files are copied as soon as I drag them in here.