"hemen" için Türkçe-İngilizce çeviri

TR

"hemen" İngilizce çeviri

TR hemen
volume_up
{sıfat}

hemen (ayrıca: şimdiki, Anlık)
hemen
Karşıdan yüklenen tehlikeli olabilecek dosyalar hemen engellenir.
Potentially risky downloads are immediately blocked.
Bu, yalnızca rakip piyonun ilk hamlesinin hemen sonrasında yapılabilir.
This is legal only if executed immediately following the enemy pawn's first move.
Sizden istendiği takdirde, algılanan yazılımı hemen kaldırın.
If you're prompted, remove the detected software immediately.
hemen (ayrıca: kesin, tam, doğru, kat'î)
volume_up
prompt {sıf.}
Sizden istendiği takdirde, algılanan yazılımı hemen kaldırın.
If you're prompted, remove the detected software immediately.

İngilizce' de "hemen" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

TurkishHemen hemen bilgisayarınızın her parçası kablolarla sistem birimine bağlanır.
Almost every other part of your computer connects to the system unit using cables.
TurkishÖrneğin, açık programların hemen yanında haber başlıklarını görüntüleyebilirsiniz.
For example, you can display news headlines right next to your open programs.
TurkishDurum bilgilerinin hemen altında aygıtınıza ait mevcut görevlerin bir listesi vardır.
Just below the status information is a list of available tasks for your device.
TurkishWeb'de düşünülebileceğiniz hemen hemen her konu hakkında bilgi bulabilirsiniz.
You can find information on the web about almost any topic imaginable.
TurkishHemen bir tarama çalıştırmak istiyorsanız, Giriş sekmesine geri dönüp Şimdi tara'yı tıklatın.
If you want to run a scan right away, go back to the Home tab and click Scan now.
TurkishWeb'de düşünülebilinen hemen hemen her konu hakkında bilgi bulabilirsiniz.
You can find information on the web about almost any topic imaginable.
TurkishBelgelere ve iş bilgilerine hemen her yerden erişebilmek için merkezi bir yer oluşturun
Create a central place to access documents and business information from virtually anywhere
TurkishBilgisayarınızda yaptığınız hemen hemen her şey bir program kullanmayı gerektirmektedir.
Almost everything you do on your computer requires using a program.
TurkishBir dosya veya klasör sildiğinizde, o unsur hemen silinmez.
When you delete a file or folder, the file or folder is not deleted right away.
TurkishHemen başlamak istiyorsanız, Ekran Okuyucusu'nu açtıktan sonra Caps Lock+F1 tuşlarına basın.
If you want to get started right away, after you open Narrator, press the Caps Lock key+F1.
TurkishPaint'te istemediğiniz bir çizgi çizerseniz, çizginizi hemen geri alırsınız ve çizgi kaybolur.
If you draw a line in Paint that you don't want, undo your line right away and it vanishes.
TurkishAlıcı eklemek için Kime düğmesine veya hemen altındaki kutuya tıklayın.
To add a recipient, click To, or click the box just below it.
TurkishDosyaların buraya sürüklediğimde hemen kopyalandığına dikkat edin.
Notice that the files are copied as soon as I drag them in here.
TurkishSalladığınız dışında kalan tüm açık pencereleri Shake kullanarak hemen simge durumuna küçültebilirsiniz.
You can use Shake to quickly minimize every open window except the one you're shaking.
TurkishBağlantılı şekilde yedekte bekleme sayesinde hemen çalışmaya başlayın.
Get up and running in an instant with connected standby.
Turkishİsteğe bağlı olarak kullanılan klavyesi sayesinde, tabletinizi hemen bir dizüstü bilgisayara dönüştürebilirsiniz.
With the optional keyboard, you can quickly convert your tablet into a laptop.
TurkishHemen hemen her program kendi yerleşik Yardım sistemiyle gelir.
Almost every program comes with its own built-in Help system.
TurkishBu tür modem için sıfırla düğmesine basıp hemen bırakın.
For this kind of modem, press and quickly release the reset button.
TurkishYeni bilgisayarların hemen hepsi yerleşik bir ses kartıyla gelir.
Almost all new computers come with a built-in sound card.
TurkishBağlantılı şekilde yedekte bekleme sayesinde hemen çalışmaya başlayın.
Up and running in an instant with connected standby.