TR

faks {isim}

volume_up
faks (ayrıca: faks sihirbazı)
Faks numarası kutusuna alıcı faks numarasını yazın.
Type the recipient fax number in the Fax number box.
Yazdığınız CSID faks gönderen faks makinesinde görüntülenir.
The CSID that you type displays on the fax machine from where the fax originates.
Faks Konsolu'nu gelen ve giden fakslara gözatmak veya el ile faks almak için kullanabilirsiniz.
You can use the Fax Console to browse incoming or outgoing faxes, or to manually receive a fax.

İngilizce' de "faks" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

TurkishBileşenler listesinde, Faks Hizmetleri onay kutusunu seçin ve sonra İleri'yi tıklatın.
In the Components list, select the Fax Services check box, and then click Next.
TurkishBöylece örneğin, aygıt için bir tarayıcı veya faks simgesi görmeye devam edebilirsiniz.
So, for example, you might continue to see a scanner or fax icon for the device.
TurkishNormalde bu bir faks numarası ile şirket adı veya sizin adınızdan oluşur.
Typically, this consists of a fax number and either a business name or your name.
TurkishYazdır iletişim kutusunda, Yazıcı Seç altında, Faks'ı tıklatın ve sonra Yazdır'ı tıklatın.
In the Print dialog box, under Select Printer, click Fax, and then click Print.
TurkishFaks Yapılandırma Sihirbazı kapanır ve bir Windows Güvenlik Uyarısı açılır.
The Fax Configuration Wizard closes, and a Windows Security Alert opens.
TurkishBilgisayarınız şimdi faks göndermeye ve isteğe bağlı olarak faks almaya hazırdır.
Your computer is now ready to send and, optionally, receive faxes.
TurkishFaks Yapılandırma Sihirbazı Faks Gönderme veya Alma Aygıtını Seçin sayfasını görüntüler.
The Fax Configuration Wizard displays the Select Device for Sending or Receiving Faxes page.
TurkishYazdığınız CSID faks gönderen faks makinesinde görüntülenir.
The CSID that you type displays on the fax machine from where the fax originates.
TurkishGelen faksları otomatik olarak yazdırmazsanız, fakslara Faks Konsolu'ndan ulaşabilirsiniz.
If you do not automatically print incoming faxes, they will be available in the Fax Console.
TurkishFaks Yapılandırma Sihirbazı Tamamlanıyor sayfasında Son'u tıklatın.
On the Completing the Fax Configuration Wizard page, click Finish.
TurkishFaks Konsolu'nu gelen ve giden fakslara gözatmak veya el ile faks almak için kullanabilirsiniz.
You can use the Fax Console to browse incoming or outgoing faxes, or to manually receive a fax.
TurkishLütfen faks yoluyla sevkiyat tarihi ve fiyatını gönderebilir misiniz?
Could you please confirm the dispatch date and price by fax?
TurkishGönderen Bilgileri sayfasında, faks kapak sayfasında görünmesini istediğiniz bilgileri yazın.
On the Sender Information page, type the information that you want to appear on your fax cover page.
TurkishFaks Hizmetleri onay kutusu zaten seçiliyse İptal'i tıklatın.
If the Fax Services check box is already selected, click Cancel.
TurkishFaks Gönderme Sihirbazı'na Hoş Geldiniz sayfasında İleri'yi tıklatın.
TurkishFaks Gönderme Sihirbazı Tamamlanıyor sayfasında Son'u tıklatın.
On the Completing the Send Fax Wizard page, click Finish.
TurkishFaks hizmetini yapılandırmak için bir sonraki bölüme geçin.
Move on to the next section to configure the fax service.
TurkishFaks ile göndermek istediğiniz belge kağıt üzerindeyse, önce belgeyi tarayın ve sonra taranan görüntüyü gönderin.
If the document you want to fax is on paper, scan it first, and then send the scanned image.
TurkishBilgisayarınız otomatik olarak uzaktaki faks makinesine bağlanır ve faksı bir kapak sayfasıyla gönderir.
Your computer automatically connects with the remote fax machine and sends the fax with a cover sheet.
TurkishFaks aldığınızda, bilgisayarınız bunu saklayabileceğiniz veya yazdırabileceğiniz bir resim dosyası olarak kaydeder.
When you receive a fax, your computer saves it as an image file which you can save or print.