TR

denetim {isim}

volume_up
1. genel
denetim (ayrıca: kontrol, denetimi, kumanda)
Başlat düğmesini ve ardından Denetim Masası'nı tıklatarak Denetim Masası'nı açın.
Open Control Panel by clicking the Start button , and then clicking Control Panel.
Denetim Masası'nı açmak için Başlat düğmesini ve sonra Denetim Masası'nı tıklatın.
Open Control Panel by clicking the Start button , and then clicking Control Panel.
Denetim Masası'nda, Denetim Masası Ana Sayfası'nı tıklatın ve ardından Ağ ve Internet'i tıklatın.
In Control Panel, click Control Panel Home, and then click Network and Internet.
denetim
denetim
Office 365 yöneticisi olarak, veri merkezi konum değişiklikleri, güvenlik, gizlilik ve denetim bilgileri hakkında güncelleştirmeler alabilirsiniz.
As an Office 365 administrator, you can choose to receive updates regarding data center location changes, as well as security, privacy and audit information.
Bu ayarı denetleyebilir ve otomatik güncelleştirmeyi Denetim Masası'ndan açabilirsiniz.
You can check this setting and turn on automatic updating in Control Panel.
Anlamanın en kolay yolu Denetim Masası'nda Sistem'i denetlemektir.
The easiest way to tell is to check System in Control Panel.
İsterseniz, Denetim Masası'ndaki Windows Update'e gidip güncelleştirmeleri yeniden denetleyerek güncelleştirmeyi daha sonra yeniden yükleyebilirsiniz.
If you want, you can reinstall the update later by going to Windows Update in Control Panel and checking again for updates.
denetim
denetim (ayrıca: gözetim)
2. Muhasebe
denetim
Office 365 yöneticisi olarak, veri merkezi konum değişiklikleri, güvenlik, gizlilik ve denetim bilgileri hakkında güncelleştirmeler alabilirsiniz.
As an Office 365 administrator, you can choose to receive updates regarding data center location changes, as well as security, privacy and audit information.

İngilizce' de "denetim" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

TurkishBaşlat düğmesini ve ardından Denetim Masası'nı tıklatarak Denetim Masası'nı açın.
Open Control Panel by clicking the Start button , and then clicking Control Panel.
TurkishDenetim Masası'nı kapatıp klavyeyi uygulamalarınızla rahatça kullanabilirsiniz.
Feel free to close Control Panel and begin using the keyboard with your apps.
TurkishDenetim Masası'nı açmak için Başlat düğmesini ve sonra Denetim Masası'nı tıklatın.
Open Control Panel by clicking the Start button , and then clicking Control Panel.
TurkishOtomatik Kullan'ı açmak için Başlat düğmesini ve sonra Denetim Masası'nı tıklatın.
Open AutoPlay by clicking the Start button , and then clicking Control Panel.
TurkishRenk Yönetimi'ni açmak için Başlat düğmesini ve sonra Denetim Masası'nı tıklatın.
Open Color Management by clicking the Start button , and then clicking Control Panel.
TurkishHareket Eğitimi'ni açmak için Başlat düğmesine ve Denetim Masası'na dokunun.
Open Flicks Training by tapping the Start button , and then tapping Control Panel.
TurkishFare Özellikleri'ni açmak için Başlat düğmesini ve Denetim Masası'nı tıklatın.
Open Mouse Properties by clicking the Start button , and then clicking Control Panel.
TurkishKişiselleştirme'yi açmak için Başlat düğmesini ve sonra Denetim Masası'nı tıklatın.
Open Personalization by clicking the Start button , and then clicking Control Panel.
TurkishKurtarma'yı açmak için Başlat düğmesini ve sonra Denetim Masası'nı tıklatın.
Open Recovery by clicking the Start button , and then clicking Control Panel.
TurkishKlavye Özellikleri'ni açmak için Başlat düğmesini ve Denetim Masası'nı tıklatın.
Open Keyboard Properties by clicking the Start button , and then clicking Control Panel.
TurkishWindows Denetim Masasında aşağıdaki klavye ayarlarını değiştirebilirsiniz:
You can change the following keyboard settings on the Windows Control Panel:
TurkishBildirimi kaçırırsanız, Denetim Masası'nda İşlem Merkezi'ni açabilirsiniz.
If you miss the notification, you can open Action Center in Control Panel.
TurkishBu ayarı denetleyebilir ve otomatik güncelleştirmeyi Denetim Masası'ndan açabilirsiniz.
You can check this setting and turn on automatic updating in Control Panel.
TurkishAğ Kur'u açmak için Başlat düğmesini ve sonra Denetim Masası'nı tıklatın.
Open Set Up a Network by clicking the Start button , and then clicking Control Panel.
TurkishAlıcınızdaki IR (kızılötesi) denetim kablosu hatalı yerleştirilmiştir.
The IR (infrared) control cable on your set-top box is positioned incorrectly.
TurkishBaşlat'ı, Denetim Masası'nı, Performans ve Bakım'ı ve sonra Sistem'i tıklatın.
Click Start, click Control Panel, click Performance and Maintenance, and then click System.
TurkishGörünüm Ayarları'nı açmak için Başlat düğmesini ve ardından Denetim Masası'nı tıklatın.
Open Appearance Settings by clicking the Start button and then clicking Control Panel.
TurkishRenk kalitesini, Denetim Masası'ndaki Görüntü Ayarları'ndan değiştirebilirsiniz.
You can change color quality in Display Settings in Control Panel.
TurkishYönetimsel Araçlar'ı açmak için Başlat düğmesini ve sonra Denetim Masası'nı tıklatın.
Open Administrative Tools by clicking the Start button , and then clicking Control Panel.
TurkishTemaların tümünü Denetim Masası'ndaki Kişiselleştirme altında bulabilirsiniz.
You can find all of your themes in Personalization in Control Panel.