"düzenlemek" için Türkçe-İngilizce çeviri

TR

"düzenlemek" İngilizce çeviri

TR düzenlemek
volume_up
{fiil}

düzenlemek (ayrıca: tertip etmek)
Farklı konumlara ait dosyaları görüntülemek ve düzenlemek için kitaplıkları kullanabilirsiniz.
You can use libraries to view and arrange files from different locations.
Dosyaları özelliklere göre düzenlemek için kitaplıkları da kullanabilirsiniz.
You can also use libraries to arrange files by a property.
Sık Kullanılanlar çubuğundaki bağlantıları düzenlemek için bu bağlantıları yeni bir konuma sürükleyin.
To arrange links on the Favorites bar, drag them to a new location.
düzenlemek
Alınan videoyu düzenlemek amacıyla kullanmayı düşündüğünüz video düzenleme programı.
The video editing program you plan to use to edit the imported video.
Resmi gerçek olarak düzenlemek için, farklı bir program kullanmanız gerekir.
To actually edit the picture, you need to use a different program.
Düzenlemek istediğiniz önayarı sağ tıklatın, Düzenle'yi tıklatın ve sonra aşağıdakilerden birini yapın:
Right-click the preset you want to edit, click Edit, and then do one of the following:
düzenlemek (ayrıca: tertip etmek)
düzenlemek (ayrıca: ismarlamak)
Görev çubuğundaki düğmelerinin sırasını yeniden düzenlemek için düğmeyi geçerli konumundan görev çubuğundaki farklı bir konuma sürükleyin.
To rearrange the order of buttons on the taskbar, drag a button from its current position to a different position on the taskbar.
Görev çubuğundaki uygulama düğmelerinin sırasını yeniden düzenlemek için düğmeyi geçerli konumundan görev çubuğundaki farklı bir konuma sürükleyin.
To rearrange the order of app buttons on the taskbar, drag a button from its current position to a different position on the taskbar.
düzenlemek
Klasörler bilgisayarınızdaki dosyaları depolamak ve düzenlemek için iyi bir yoldur.
Folders are a convenient way to store and organize files on your computer.
Listeyi düzenlemek için Tarihe Göre Sırala, Duruma Göre Sırala veya Başlığa Göre Sırala'yı tıklatın.
To organize the list, click Sort By Date, Sort By Status, or Sort By Title.
Dosyaları düzenlemek için ihtiyacınız olan komutların çoğu şeridin Giriş ve Görüntü sekmelerindedir.
Most of the commands you need to organize files are on the Home and View tabs of the ribbon.

İngilizce' de "düzenlemek" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

TurkishFotoğraf, onu düzenlemek üzere seçtikten sonra silinmiş veya kaldırılmış olabilir.
The photo might have been deleted or moved after you selected it for editing.
TurkishBu işlem, klasörlerinizi nasıl adlandırmak ve düzenlemek istediğinizi belirlemenizi sağlar.
This lets you determine how you want your folders to be named and organized.
TurkishÖğeleri yeniden düzenlemek için bunları Liste bölmesinde yukarı veya aşağı sürükleyin.
To rearrange items, drag them up or down in the list pane.
TurkishGörev çubuğu düğmelerinizin dizilişini yeniden düzenlemek kolaydır; düğmelere tıklayıp sürüklemeniz yeterlidir.
It's easy to rearrange your lineup of taskbar buttons—just click and drag them.
TurkishGiriş sayfası sekmelerini yeniden düzenlemek için aşağıdaki adımları izleyin:
To reorder the home page tabs, follow these steps:
TurkishListeyi düzenlemek için Tarihe Göre Sırala, Duruma Göre Sırala ya da Başlığa Göre Sırala'ya dokunun veya tıklatın.
Tap or click Sort By Date, Sort By Status, or Sort By Title to organise the list.
TurkishAile toplantısı fotoğraflarını düzenlemek bu kadar zor olmamalı.
TurkishGrupları yeniden düzenlemek için, grubu basılı tutun veya tıklatıp sürükleyin ve ardından yeni bir konuma taşıyın.
To rearrange the groups, press and hold or click and drag the group, then move it to a new position.
TurkishVideoları düzenlemek ve paylaşmak hiç olmadığı kadar kolay.
TurkishEtki alanları, çalışma grupları ve ev grupları bilgisayarları ağlarda düzenlemek için farklı yöntemler gösterirler.
Domains, workgroups, and homegroups represent different methods for organizing computers in networks.
TurkishGrupları yeniden düzenlemek için, grubu basılı tutun veya tıklatıp sürükleyin ve ardından yeni bir konuma taşıyın.
To rearrange the groups, press and hold or click and drag the group, and then move it to a new position.
TurkishÖnceden, fotoğraf düzenlemek ve basmak için ileri düzeyde eğitimin yanı sıra bir karanlık oda ya da fotoğraf laboratuarına gerek vardı.
Photo editing and printing once required a darkroom or a professional photo lab—not to mention advanced training.
TurkishYeniden düzenlemek istediğiniz fotoğrafların yer aldığı klasöre gidin ve sağdaki ayrıntılar bölmesi daraltılmış durumdaysa genişletin.
Browse to the folder with the photos you’d like to rearrange, and expand the details pane on the right if it's collapsed.
TurkishDosyalarınızda doğru medya bilgileri olduktan sonra bunları bulmanızı kolaylaştırmak üzere kitaplığınızdaki dosyaları düzenlemek için çeşitli seçenekler kullanabilirsiniz.
Once you have accurate media information in your files, you have a number of options for arranging files in the library to make them easier for you to find.
TurkishDosyadaki bilgileri düzenlemek veya dosya ya da klasörün bir kopyasını oluşturmak gibi farklı görevleri gerçekleştirmek amacıyla Windows programında dosya veya klasör açabilirsiniz.
You can open a file or folder in Windows to perform a variety of tasks, such as editing the information in a file or making a copy of a file or folder.
Turkishİletinizi düzenlemek için yazı tipini ve metin rengini değiştirme ve çok çeşitli ifadeler (diğer adıyla emoji) arasından seçim yapma gibi birkaç seçenek mevcuttur.
There are several options for editing your message, including changing the font type and text color, picking from a wide range of emoticons (also known as emoji) and adding links.
TurkishDosyalarınızda doğru medya bilgileri olduktan sonra bunları bulmanızı kolaylaştırmak için, Player Kitaplığınızdaki dosyaları düzenlemek üzere çeşitli seçenekler kullanabilirsiniz.
Once you have accurate media information in your files, you have a number of options for arranging files in the Player Library to make them easier for you to find.