"dönüşüm" için Türkçe-İngilizce çeviri

TR

"dönüşüm" İngilizce çeviri

TR dönüşüm
volume_up
{isim}

dönüşüm

İngilizce' de "dönüşüm" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

TurkishMasaüstündeki Geri Dönüşüm Kutusu'na çift dokunarak veya çift tıklatarak açın.
Open the Recycle Bin by double-tapping or double-clicking the Recycle Bin on the desktop.
TurkishGeri dönüşüm kutusundaki öğeler 30 gün geçtikten sonra otomatik olarak silinir.
Items in the recycle bin are automatically deleted after 30 days.
TurkishKitaplığı silerseniz kitaplığın kendisi Geri Dönüşüm Kutusu'na taşınır.
If you delete a library, the library itself is moved to the Recycle Bin.
TurkishGeri Dönüşüm Kutusu'nun ayarlarını, çalışma biçiminize uyacak şekilde değiştirebilirsiniz.
You can change the settings of the Recycle Bin to suit the way you work.
TurkishBilgisayarınızdan bir dosyayı sildiğinizde, geçici olarak Geri Dönüşüm Kutusu'nda depolanır.
When you delete a file from your computer, it's temporarily stored in the Recycle Bin.
TurkishGeri Dönüşüm Kutusu'nu masaüstünde görüntülemek için, Geri Dönüşüm Kutusu onay kutusunu seçin.
To display the Recycle Bin on the desktop, select the Recycle Bin check box.
TurkishBilgisayarınızdan bir dosyayı sildiğinizde, geçici olarak Geri Dönüşüm Kutusu'nda depolanır.
When you delete a file from your computer, it is temporarily stored in the Recycle Bin.
TurkishGeri Dönüşüm Kutusunu görmüyorsanız, telaşlanmayın; gizlenmiş olabilir.
If you don't see the Recycle Bin, don't panic—it might just be hidden.
TurkishSkyDrive'dan bir öğe sildiğinizde bu öğe geri dönüşüm kutusuna taşınır.
When you delete items from SkyDrive, they're moved to the recycle bin.
TurkishMasaüstünde, Geri Dönüşüm Kutusu simgesini sağ tıklatın, ardından Özellikler'i tıklatın.
On the desktop, right-click Recycle Bin, and then click Properties.
TurkishGeri Dönüşüm Kutusu'nu masaüstünden kaldırmak için, Geri Dönüşüm Kutusu onay kutusunu temizleyin.
To remove the Recycle Bin from the desktop, clear the Recycle Bin check box.
TurkishSeçilen öğeyi Geri Dönüşüm Kutusu'na taşımadan kalıcı olarak silme
Delete the selected item permanently without moving it to the Recycle Bin
TurkishGeri Dönüşüm Kutusu masaüstünüzde görünmüyorsa bkz. Geri Dönüşüm Kutusu'nu gösterme veya gizleme.
If the Recycle Bin doesn't appear on your desktop, see Show or hide the Recycle Bin.
TurkishGeri dönüşüm kutunuz doluysa en eski öğeler 3 gün geçtikten sonra otomatik olarak silinir.
If your recycle bin is full, the oldest items will be automatically deleted after three days.
TurkishGeri Dönüşüm Kutusu'nu göstermek için Geri Dönüşüm Kutusu onay kutusunu seçin.
To show the Recycle Bin, select the Recycle Bin check box.
TurkishGeri Dönüşüm Kutusu'nu gizlemek için Geri Dönüşüm Kutusu onay kutusunu temizleyin.
To hide the Recycle Bin, clear the Recycle Bin check box.
TurkishBir dosyayı sildiğinizde, dosya Geri Dönüşüm Kutusu'na taşınır ve burada geçici olarak depolanır.
When you delete a file, it gets moved to the Recycle Bin, where it's stored temporarily.
TurkishGeri Dönüşüm Kutusu hakkında daha fazla bilgi için bkz. Geri Dönüşüm Kutusu: Dosya kurtarma veya kaldırma.
To learn more about the Recycle Bin, see Recycle Bin: Recover or remove files.
TurkishTemizlik yaparken, Geri Dönüşüm Kutusunu boşaltmayı unutmayın.
When you're done cleaning out, don't forget to empty the Recycle Bin.
TurkishTüm dosyaları silmek için araç çubuğunda Geri Dönüşüm Kutusu'nu Boşalt'ı ve sonra Evet'i tıklatın.
To delete all of the files, on the toolbar, click Empty the Recycle Bin, and then click Yes.