"birim" için Türkçe-İngilizce çeviri

TR

"birim" İngilizce çeviri

EN

TR birim
volume_up
{isim}

birim (ayrıca: adet)
volume_up
unit {isim}
Birim dönüştürme Santigratı Fahrenhayt'a, onsu grama ve jul birimini BTU'ya çevirir.
Unit conversion translates Celsius to Fahrenheit, ounces to grams, and joules to BTUs.
Yazılım bileşenlerine tek bir birim olarak lisans verilir.
The components of the software are licensed as a single unit.
automatic dialing unit
birim (ayrıca: modül)
volume_up
module {isim}

İngilizce' de "birim" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

TurkishBir sabit diski, bir veya birkaç birim içerecek şekilde bölümlendirebilirsiniz.
(Often, the terms volume and partition are used interchangeably.)
TurkishSabit diskinizde ayrılmamış bir bölümü sağ tıklatın ve ardından Yeni Basit Birim'i tıklatın.
Right-click an unallocated region on your hard disk, and then click New Simple Volume.
TurkishSabit diskinizde ayrılmamış bir bölgeyi sağ tıklatın ve ardından Yeni Basit Birim'i tıklatın.
Right-click an unallocated region on your hard disk, and then click New Simple Volume.
Turkish(Bölüm ve birim terimlerinin genellikler birbirinin yerine kullanıldığını aklınızda bulundurun.)
(Note that the terms partition and volume are often used interchangeably.)
Turkish(Genellikle, birim ve bölüm terimleri birbirlerinin yerine kullanılır.)
(Often, the terms partition and volume are used interchangeably.)
TurkishBirim aygıtlarının içeriğine gözatmak için Bilgisayar klasörünü açın.
To browse the contents of volume devices, open the Computer folder.
TurkishBir birim biçimlendirildiğinde, bölüm üzerindeki bütün veriler silinir.
Formatting a volume will destroy any data on the partition.
TurkishDosya adı, dizin adı veya birim etiketi sözdizimi yanlış.
The filename, directory name, or volume label syntax is incorrect.
TurkishSürücü [Birim Etiketi] altında, değiştirmek istediğiniz disk belleği dosyasını içeren sürücü'yü tıklatın.
Under Drive [Volume Label], click the drive that contains the paging file you want to change.
TurkishBirim aygıtlarının içeriğine gözatmak için Bilgisayar'ı açın.
To browse the contents of volume devices, open Computer.
TurkishHızlı biçimlendirme, birim üzerindeki mevcut verilerin tamamını silen normal biçimlendirmeden daha hızlıdır.
A quick format is much faster than a normal format, which fully erases any existing data on the volume.
TurkishHızlı biçimlendirme, birim üzerindeki mevcut verilerin tamamını silen normal biçimlendirmeden çok daha hızlıdır.
A quick format is much faster than a normal format, which fully erases any existing data on the volume.
TurkishSilmek istediğiniz bölüm ya da mantıksal sürücü gibi bir birimi sağ tıklatın ve sonra da Birim Sil'i tıklatın.
Right-click the volume, such as a partition or logical drive, that you want to delete, and then click Delete Volume.
TurkishYeni Basit Birim Sihirbazı'nda İleri'yi tıklatın.
Turkish(Genellikle, bölüm ve birim terimleri birbirlerinin yerine kullanılır.)
After you have partitioned the hard disk, you can format each partition.
TurkishOtomatik Kullan yalnızca birim aygıtı olmayan aygıtları (örneğin, bazı dijital fotoğraf makineleri, video kameralar ve telefonlar) listeler.
AutoPlay only lists non-volume devices (for example, some digital cameras, video cameras, and phones).
TurkishYalnızca, sabit disk ayrılmamış alan içeriyorsa daha fazla bölüm veya birim oluşturabilirsiniz.
You can create more partitions or volumes only if the hard disk contains unallocated space, which is unformatted space that is not part of an existing partition or volume.
TurkishYeni bir bölüm veya birim oluşturabileceğiniz ayrılmamış disk alanı oluşturmak için, varolan bir bölümü ya da birimi küçültebilirsiniz.
You can shrink an existing partition or volume to create unallocated disk space, from which you can create a new partition or volume.
TurkishAyrılmamış disk alanı oluşturmak için varolan bir bölümü veya birimi küçültebilirsiniz ve buradan yeni bir bölüm veya birim oluşturabilirsiniz.
You can shrink an existing partition or volume to create unallocated disk space, from which you can create a new partition or volume.
Turkishküçük birim bulunamadı