"biçim" için Türkçe-İngilizce çeviri

TR

"biçim" İngilizce çeviri

TR

biçim {isim}

volume_up
biçim (ayrıca: Biçimi)
Biçim ile kopyalama sırasında oluşturulan dosyalar için bir biçim seçebilirsiniz.
With Format you can choose a format for the files that are created during the ripping process.
Biçim çubuğunu göstermek veya saklamak için Görünüm menüsünü ve ardından Biçim'i tıklatın.
To show or hide the Format bar, click the View menu, and then click Format.
Bu biçim, çok büyük boyutlu dosyalar oluşturan sıkıştırılmamış bir biçimdir.
This format is an uncompressed format that produces very large files.
biçim (ayrıca: Form)
Biçim veya yöntem gözetmeksizin, herhangi bir şekilde kopyalanmasının yasak olması lisansa bağlı bir şarttır.
It is a condition of the license that copying in any form, or by any means, is not permitted.
biçim (ayrıca: şekil)
Lastik yan tutma yerleri ve her iki ele de uygun konturlu biçim.
Rubber side grips and a contoured shape for either hand.

İngilizce' de "biçim" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

TurkishWindows'un en son sürümü, Canlı Dosya Sistemi adında yeni bir biçim sunmaktadır.
The latest version of Windows offers a new format, called Live File System.
TurkishBu biçim dosya boyutunu azaltabilir, ancak kopyalama işlemi daha uzun sürebilir.
This format can reduce the file size, but ripping might also take longer.
TurkishYeni İleti penceresinde, Biçim sekmesini tıklatın ve sonra Albüm gizliliği'ni tıklatın.
In the New Message window, click the Format tab, and then click Album privacy.
TurkishBu biçim, LDAP tabanlı dizin sunucularından dizin bilgilerini almak için kullanılır.
This format is used to import directory information from LDAP-based directory servers.
TurkishBu biçim Windows 2000, Windows XP ve Windows Server 2003 ile uyumludur.
This format is compatible with Windows 2000, Windows XP, and Windows Server 2003.
TurkishBiçim çubuğunu göstermek veya saklamak için Görünüm menüsünü ve ardından Biçim'i tıklatın.
To show or hide the Format bar, click the View menu, and then click Format.
TurkishBu biçim, çok büyük boyutlu dosyalar oluşturan sıkıştırılmamış bir biçimdir.
This format is an uncompressed format that produces very large files.
TurkishBiçim ile kopyalama sırasında oluşturulan dosyalar için bir biçim seçebilirsiniz.
With Format you can choose a format for the files that are created during the ripping process.
TurkishBu biçim en iyi ses kalitesini sağlar, ancak dosya boyutunu artırır.
This format provides the best audio quality, but it increases the file size.
TurkishBu biçim dosya boyutunu azaltabilir, bununla birlikte kopyalama işlemi de daha uzun sürebilir.
This format can reduce the file size, but it might also take longer to rip a track.
TurkishWindows Media Player'ı bir dizi dosya türü (biçim) için varsayılan yürütücü yapabilirsiniz.
You can make Windows Media Player the default player for a number of file types (formats).
TurkishMadde işaretli listeyi sonlandırmak için, Biçim menüsünü ve ardından Madde İşareti Stili'ni tıklatın.
To end the bulleted list, click the Format menu, and then click Bullet Style.
TurkishBu biçim en iyi ses kalitesini verirken dosya boyutu artar.
This format provides the best audio quality, but the file size will increase.
TurkishWordPad'de Biçim çubuğunu kullanarak metninize biçimlendirme eklemeyi uygun görebilirsiniz.
You might find it convenient to add formatting to your text by using the Format bar in WordPad.
TurkishWindows'da, dosyaya yazdırırken kullanılan varsayılan biçim.prn'dir.
In Windows, the default format when you print to file is .prn.
TurkishKayıpsız bir biçim seçtiyseniz kaliteyi ayarlayamazsınız.
Note that it is not possible to adjust the quality if you have selected a lossless format.
TurkishBu biçim Windows Media Audio biçiminden daha eskidir ve çoğu medya aygıtı tarafından desteklenir.
This format is older than the Windows Media Audio format and is supported by most media devices.
TurkishBu biçim (.wab dosyası), Windows XP de dahil olmak üzere Windows'un önceki sürümlerinin çoğunda kullanılır.
This format (.wab file) is used by most earlier versions of Windows, including Windows XP.
TurkishLastik yan tutma yerleri ve her iki ele de uygun konturlu biçim.
Rubber side grips and a contoured shape for either hand.
TurkishBu biçim Windows XP ve Windows Server 2003 ile uyumludur.
This format is compatible with Windows XP and Windows Server .