TR

başvuru {isim}

volume_up
başvuru (ayrıca: referans, ilgi)
Group Policy ADMX Syntax Reference Guide
Windows Konuşma Tanıma'yı kullanırken elinizde hızlı bir başvuru kaynağı bulunması için bu konuyu yazdırabilirsiniz.
You can print this topic for quick reference while you're using Windows Speech Recognition.
external reference is not valid
başvuru (ayrıca: uygulama, müracaat)
Can you give me a receipt for this application?

İngilizce' de "başvuru" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

TurkishWindows Konuşma Tanıma'yı kullanırken elinizde hızlı bir başvuru kaynağı bulunması için bu konuyu yazdırabilirsiniz.
You can print this topic for quick reference while you're using Windows Speech Recognition.
TurkishGrup İlkesi hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Web sitesinde aşağıdaki teknik başvuru kaynaklarına bakın:
For more information about Group Policy, go to the following technical references on the Microsoft Web site:
TurkishBu başvuru için bir makbuz alabilir miyim?
TurkishGrup İlkesi ADMX Sözdizimi Başvuru Kılavuzu
TurkishGeçmişle ilgili belgeler ve klasik edebiyatın yanı sıra sözlükler ve ansiklopediler gibi başvuru kaynakları bulunabilir.
Reference sources, such as dictionaries and encyclopedias, are widely available, as are historical documents and classic literature.
Turkishdış başvuru geçerli değil
Turkishdış başvuru geçerli değil
TurkishXbox 360 üzerinde Media Center'ı kullanma hakkında daha fazla bilgi için, Xbox web sitesinde Media Center Hızlı Başvuru Kılavuzu'na bakın.
For more information about using Media Center on an Xbox 360, check out the Media Center Quick Reference Guide on the Xbox website.