"ancak" için Türkçe-İngilizce çeviri

TR

"ancak" İngilizce çeviri

TR

ancak {zarf}

volume_up
ancak (ayrıca: sadece, zar zor)
ancak (ayrıca: sadece, zar zor)
ancak (ayrıca: bununla birlikte)
Ancak, bilgisayarınız pille çalışıyorsa, Windows güncelleştirmeleri yüklemez.
If your computer is running on battery power, however, Windows will not install updates.
Ancak, Özel seçeneği dosyalarınızı, ayarlarınızı ve programlarınızı korumaz.
However, the Custom option doesn't preserve your files, settings, and programs.
Ancak, güncelleştirmeler çevrimiçi olduğunuzda arka planda otomatik olarak yüklenir.
However, updates are automatically downloaded behind the scenes when you're online.
ancak (ayrıca: sadece)
ancak (ayrıca: sadece, zar zor)
ancak (ayrıca: sadece, zar zor)

İngilizce' de "ancak" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

TurkishBoş kareler üzerinde sınırsız sayıda, ancak yalnızca ileri, geri ve her iki yana.
An unlimited number of unoccupied squares, but only forward, backward, or sideways.
TurkishAncak diğer DVD yazıcılar tüm bu kaydedilebilir DVD türlerine yazmanıza izin verir.
However, other DVD burners will let you burn to all of these recordable DVD types.
TurkishAncak, Özel seçeneği dosyalarınızı, ayarlarınızı ve programlarınızı korumaz.
However, the Custom option doesn't preserve your files, settings, and programs.
TurkishBaşlamayan bir bilgisayar moral bozucudur ancak sorun genellikle kolayca çözülebilir.
A computer that won't start is frustrating, but the problem is often easy to fix.
TurkishAncak, güçlü parola kullanarak bilgisayarınızı daha güvenli tutmanız iyi bir fikirdir.
However, it's a good idea to keep your PC more secure by using a strong password.
TurkishAncak, diğer DVD yazıcıları bu kaydedilebilir DVD türlerinin tümüne yazmanızı sağlar.
However, other DVD burners will let you burn to all of these recordable DVD types.
TurkishAncak, güncelleştirmeler çevrimiçi olduğunuzda arka planda otomatik olarak yüklenir.
However, updates are automatically downloaded behind the scenes when you're online.
TurkishWPA2, WPA'ya göre daha güvenlidir, ancak bazı eski ağ bağdaştırıcılarıyla çalışmaz.
WPA2 is more secure than WPA, but it will not work with some older network adapters.
TurkishBu biçim dosya boyutunu azaltabilir, ancak kopyalama işlemi daha uzun sürebilir.
This format can reduce the file size, but ripping might also take longer.
TurkishAncak, veri DVD'leri tipik olarak çoğu ev DVD yürütücüsüyle uyumlu değildir.
However, data DVDs are typically not compatible with most home DVD players.
TurkishAncak veri DVD'leri genellikle evlerdeki DVD oynatıcılarla uyumlu değildir.
However, data DVDs are typically not compatible with most home DVD players.
TurkishAncak, az sayıda program çalıştırmak her zaman uygun ve mümkün olmayabilir.
However, it’s not always convenient or practical to run a limited number of programs.
TurkishWindows 8 and Windows 8 Pro sürümüne dahildir, ancak DVD oynatma özelliğini içermez.
Included in Windows 8 and Windows 8 Pro, but doesn't include DVD playback.
TurkishAncak bu ayarlar değiştirildiyse bazı programlar bilgisayarı uyandırabilir.
However, some programs might awaken the computer if these settings have been changed.
TurkishSisteminiz biraz farklı görünebilir, ancak büyük olasılıkla bu parçaların çoğuna sahiptir.
Your system may look a little different, but it probably has most of these parts.
TurkishEşitleme Merkezi diğer öğeleri eşitleme'ye devam eder, ancak bu çakışmayı yoksayar.
Sync Center will continue to sync other items, but ignore this conflict.
TurkishAncak, bilgisayarınız pille çalışıyorsa, Windows güncelleştirmeleri yüklemez.
If your computer is running on battery power, however, Windows will not install updates.
TurkishBu da Kablolu (Ethernet) Yapılandırma ile aynıdır, ancak kablosuz yapılır.
This is the same as Wired (Ethernet) Configuration, but without the cables.
TurkishWindows, pil ölçerde görünen iki güç planını seçer, ancak bunları değiştirebilirsiniz.
Windows chooses the two power plans that appear on the meter, but you can change them.
TurkishWindows 8'i yine de yükleyebilirsiniz, ancak belirli özellikleri kullanamazsınız.
You'll still be able to install Windows 8, but specific features won't be available to you.