TR

şu anda {zarf}

volume_up

İngilizce' de "şu anda" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

TurkishŞu anda dört seçenek vardır: 802.11b, 802.11a, 802.11g ve 802.11n.
Currently there are four options: 802.11b, 802.11a, 802.11g, and 802.11n.
TurkishInternet Explorer şu anda eklentiler devre dışı bırakılmış olarak çalışıyor.
Internet Explorer is currently running with add-ons disabled.
TurkishŞu anda yüklü programlar kutusunda, Windows Temel Parçalar'a tıklayın ve sonra Kaldır'a tıklayın.
In the Currently installed programs box, click Windows Essentials, and then click Remove.
Turkishİşte burada, şu anda standart bir hesap kullandığımızı görebilirsiniz.
Here, you can see that we're currently using a standard account.
TurkishMüzik içeren klasör şu anda kullanılamayan bir konumda.
The folder that contains music is in a location that's not currently available.
TurkishŞu anda Movie Maker'daki 80004003 hatasını çözmek için çalışıyoruz.
We are currently working to fix error 80004003 in Movie Maker.
TurkishŞu anda çalışan programlar: ekranda veya arka planda çalışan programlar.
Currently running programs, which are programs that are currently running on the screen or in the background.
TurkishŞu anda ... için çalışıyorum ve sorumluluklarım arasında ...
Currently I am working for… and my responsibilities include…
TurkishBilgisayarınızın masaüstünde şu anda kaç tane pencere açık?
How many windows are open on your PC's desktop right now?
TurkishWindows RT şu anda aşağıdaki dillerde kullanılabilir:
Windows RT is currently available in the following languages:
TurkishAdres kutusunda şu anda görünen URL'yi silin ve boşluk karakteriyle değiştirin ve ardından Tamam'ı tıklatın.
Delete the URL currently shown in the Address box, and replace it with a space character, and then click OK.
TurkishŞu anda imzanıza yazı tipi ayarları (renk veya tür gibi) ekleme veya değiştirme seçeneği bulunmamaktadır.
At this time, there aren’t any options to add images or change font settings (like color or type) in your signature.
TurkishDiğer durumlarda, güncelleştirme şu anda çalıştırdığınız yazılımın yeni bir sürümü veya hizmet paketi olabilir.
In other cases, an update might be a new version or a service pack for software that you're currently running.
TurkishMobil geniş bant hizmetiniz şu anda sınırsızsa, ağ ayarını tarifesiz olarak değiştirmek isteyebilirsiniz.
If your mobile broadband service is actually unlimited, then you might want to change the network setting to non-metered.
TurkishBilgisayarınızda şu anda Windows 7 çalışıyorsa dosyalarınız, uygulamalarınız ve ayarlarınız Windows 8'e kolayca aktarılır.
If your PC is currently running Windows 7, your files, apps, and settings will easily transfer to Windows 8.
TurkishOdanın şu anda temizlenmesini istemiyorum.
TurkishBilgisayarım şu anda bağlı değilse'nin altında, Yalnızca çevrimdışı çalışmıyorken bağlan'ı ve ardından Tamam'ı tıklatın.
Under If my computer is not connected at this time, click Connect only when not working offline, and then click OK.
TurkishBilgisayarınız şu anda Windows 7 çalıştırıyorsa dosyalarınız, uygulamalarınız ve ayarlarınız Windows 8 sürümüne kolayca aktarılır.
If your PC is currently running Windows 7, your files, apps, and settings will easily transfer to Windows 8.
TurkishAncak şu anda Windows 8'in 32 bit sürümüne sahipseniz, 64 bit sürümü almak için Windows 8'e özellik ekle'yi kullanamazsınız.
But if you currently have a 32-bit version of Windows 8, you can't use Add features to Windows 8 to get a 64-bit version.
TurkishAyrıca, Windows Mail iletileri yalnızca şu anda seçili klasörde arar.
If you still can't figure out why you are unable to send a message from your Outbox, try creating a new one to the same recipient and deleting the old one.

İngilizce de "şu anda" için benzer çeviriler

şu anki sıfat
English
aynı anda zarf
aynı anda
şu an zarf
şu andaki
English
Tümüne aynı anda
şu anki yapılandırma isim
şu andaki ziyaretler isim
şu anda okunan veri
şu anda yazılan veri
şu olan olaylar