TR

şifreleme {isim}

volume_up
şifreleme

İngilizce' de "şifreleme" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

TurkishHedeflenen Amaçlar'ın altındaki Şifreleme Dosya Sistemi'ni listeleyen sertifikayı tıklatın.
Click the certificate that lists Encrypting File System under Intended Purposes.
TurkishWi‑Fi Protected Access (WPA veya WPA2) önerilen kablosuz ağ şifreleme yöntemidir.
Wi‑Fi Protected Access (WPA or WPA2) is the recommended wireless network encryption method.
TurkishDosyaları tek tek şifrelemek için Windows'ta Şifreleme Dosya Sistemi'ni (EFS) kullanın.
To encrypt individual files, use Encrypting File System (EFS) in Windows.
TurkishŞifreleme Türü listesinde, kullanmak istediğiniz şifreleme türünü tıklatın.
In the Encryption Type list, click the encryption type you want to use.
TurkishŞifreleme sayesinde ağınıza güvenlik anahtarı olmadan erişilemez.
With encryption, people can't connect to your network without the security key.
TurkishŞifreleme özellikleri ve parola anahtarı verilerinizin güvenliğini korumaya yardımcı olabilir.
Encryption features and a passkey can help to secure your data.
TurkishBitLocker Sürücü Şifreleme kullanarak dosyalarınızı korumaya yardımcı olma
TurkishSonraki: BitLocker Sürücü Şifreleme kullanarak verilerinizi kilitleme
Next: Lock up your data using BitLocker Drive Encryption
TurkishWindows'un o sürümlerinde, şifreleme anahtarı veya sertifika elinizde ise, şunları yapabilirsiniz:
For those editions of Windows, if you have the encryption key or certificate, you can do the following:
TurkishŞifreleme Dosya Sistemi'ni kullanarak bir dosyayı şifrelemek istediğinizde de bir sertifikaya gereksinim duyarsınız.
You also need a certificate if you want to encrypt a file using Encrypting File System.
TurkishWindows'un bu sürümlerinde, elinizde şifreleme anahtarı veya sertifika varsa, şunları yapabilirsiniz:
For those editions of Windows, if you have the encryption key or certificate, you can do the following:
TurkishEFS, verilerinizi şifrelemek için bir şifreleme anahtarı kullanır.
TurkishWindows'un bu sürümleri için, şifreleme anahtarına veya sertifikasına sahipseniz şunları yapabilirsiniz:
For those editions of Windows, if you have the encryption key or certificate, you can do the following:
TurkishŞifreleme anahtarınız kaybolursa veya zarar görürse ve verinizi kurtarmanın bir yolu yoksa, veri kaybolur.
If your encryption key is lost or damaged and you don't have a way to recover your data, the data is lost.
Turkishİlk kez bir dosyayı veya klasörü şifrelediğinizde, bir şifreleme sertifikası ve anahtarı sizin için oluşturulur.
The first time you encrypt a file or folder, an encryption certificate and key will be created for you.
TurkishŞifreleme basittir; şifrelemeyi açmak için dosya veya klasörün özelliklerinde bir onay kutusunu işaretlemeniz yeterlidir.
Encryption is simple; just select a check box in the file or folder's properties to turn it on.
TurkishŞifreleme, bilgilerinizin güvenliğini sağlamanıza yardımcı olmak için Windows tarafından sağlanan en güçlü korumadır.
Encryption is the strongest protection that Windows provides to help you keep your information secure.
TurkishBu şifreleme, web sitesini tanımlayan elektronik bir belge olan güvenlik sertifikası tarafından sağlanır.
This encryption is provided by a security certificate, which is an electronic document that identifies the website.
TurkishŞifreleme basittir, şifreleme özelliğini açmak için dosya veya klasörün özelliklerinde bir onay kutusunu işaretlemeniz yeterlidir.
Encrypting is simple; just select a check box in the file or folder's properties to turn it on.
TurkishBu durum, bilgisayarınızın şifrelemesi ile VPN sunucusunun kullandığı şifreleme eşleşmediğinde meydana gelebilir.
This can happen when the encryption that your computer uses does not match the encryption used by the VPN server.