"şerit" için Türkçe-İngilizce çeviri

TR

"şerit" İngilizce çeviri

EN
volume_up
yaldızlı şerit {isim}
volume_up
şerit metre {isim}
TR

şerit {isim}

volume_up
1. genel
şerit
şerit (ayrıca: boru tesisatı)
şerit (ayrıca: kurdela, kurdele)
Bu komutların çoğu başlık çubuğu altında bulunan şerit'te düzenlenmiştir.
Many of these commands are organized in a ribbon, located just under the title bar.
Aşağıdaki çizimde şerit ve Paint'in diğer kısımları gösterilmektedir.
The following illustration shows the ribbon and other parts of Paint.
Ve yeni bir şerit (pencerenin üst tarafında bulunan, bir programın ne yapabileceğini gösteren bant), seçenekleri menülerin yerine açık olarak görüntüler.
And a new ribbon—the strip across the top of the window that shows what a program can do—displays choices out in the open rather than in menus.

İngilizce' de "şerit" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

TurkishBu komutların çoğu başlık çubuğu altında bulunan şerit'te düzenlenmiştir.
Many of these commands are organized in a ribbon, located just under the title bar.
TurkishVe dokunmaya duyarlı merkezi şerit, kaydırma tekerleğinin yerini almaktadır."
And the touch-sensitive centre strip replaces a scroll wheel."
TurkishVe dokunmaya duyarlı merkezi şerit, kaydırma tekerleğinin yerini almaktadır."
And the touch-sensitive center strip replaces a scroll wheel."
TurkishAşağıdaki çizimde şerit ve Paint'in diğer kısımları gösterilmektedir.
The following illustration shows the ribbon and other parts of Paint.
TurkishVe yeni bir şerit (pencerenin üst tarafında bulunan, bir programın ne yapabileceğini gösteren bant), seçenekleri menülerin yerine açık olarak görüntüler.
And a new ribbon—the strip across the top of the window that shows what a program can do—displays choices out in the open rather than in menus.
TurkishÖrneğin, gezinti bölmesinde Bilgisayar öğesini seçerseniz şerit, Müzik kitaplığında bir klasör seçmeniz durumunda göstereceğinden farklı sekmeler gösterir.
For example, if you select Computer in the navigation pane, the ribbon shows different tabs than it would if you select a folder in your Music library.
TurkishWindows 7'de, yeni bir şerit (pencerenin üst tarafında bulunan, bir programın ne yapabileceğini gösteren bant), seçenekleri menülerin yerine açık olarak görüntülüyor.
In Windows 7, it has a new ribbon—the strip across the top of the window that shows what a program can do—with choices displayed out in the open rather than in menus.