"şeri" için Türkçe-İngilizce çeviri

TR

"şeri" İngilizce çeviri

EN
TR

şeri

volume_up

İngilizce' de "şeri" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

TurkishSonra bu ara toplamın üzerine tablodan kaldırılan her bir seri için 100 puan ekler.
It then increases this subtotal by 100 times the number of runs removed from the table.
TurkishSeri bağlantı noktaları bilgisayarların arkasındadır ve iki sıra halinde dokuz pine sahiptir.
The serial ports are on the backs of the computers and have nine pins in two rows.
TurkishDosyaları seri kabloyla aktarıyorsanız sonraki adımla devam edin.
If you are transferring files with a serial cable, continue with the next step.
TurkishUSB (evrensel seri yol) cihazları bilgisayarınıza en kolay bağlanabilen cihazlar arasındadır.
USB (universal serial bus) devices are among the easiest devices to connect to your PC.
TurkishSeri kukla modem kablonuzu eski ve yeni bilgisayarlarınızın seri bağlantı noktaların takın.
Connect your null modem serial cable to the serial ports on both your old and new computers.
TurkishÇok uzun bir seri, başka hamleler yapmanızı zorlaştırır.
Having one particularly long run makes it difficult to make other moves.
TurkishDosyaları seri kablo üzerinden aktarıyorsanız İleri'yi tıklatın ve sonraki adımla devam edin.
If you are transferring files with a serial cable, click Next, and then continue with the next step.
TurkishSeri bağlantınızı ayarların sayfasında Otomatik algıla'yı tıklatın.
On the Set up your serial connection page, click Autodetect.
TurkishÇoğu yazıcı, bir evrensel seri veri yolu (USB) kablosu kullanır.
TurkishResimleri, fotoğraf makinesini evrensel seri yolu (USB) kablosuyla bilgisayarınıza bağlayarak alabilirsiniz.
You can import pictures by connecting the camera directly to your computer using a universal serial bus (USB) cable.
TurkishCableCARD aygıtınızın dışındaki UnitAddress ve CableCARD S/N (seri numarası) bilgilerini bir yere yazdığınızdan emin olun.
Be sure to write down the UnitAddress and the CableCARD S/N (serial number) from the outside of your CableCARD.
TurkishEvrensel seri yol (USB) kablosu kullanarak fotoğraf makinesini doğrudan bilgisayara bağlayıp resimleri alabilirsiniz.
You can import pictures by connecting the camera directly to your computer using a universal serial bus (USB) cable.
TurkishWindows Kolay Aktarım ile dosya ve ayar aktarmak için normal bir Evrensel seri veri yolu (USB) kablosu kullanamazsınız.
You cannot use a regular universal serial bus (USB) cable to transfer files and settings with Windows Easy Transfer.
TurkishSabit sürücü birimi seri numarası (karma)
TurkishBilgisayarınıza bağlı bir kesintisiz güç kaynağı (UPS) varsa, SP1'i yüklemeden önce seri bağlantı kablosunu çıkarın.
If you have an uninterruptible power supply (UPS) connected to your computer, disconnect the connecting serial cable before installing SP1.
TurkishBilgisayarınıza bağlı bir kesintisiz güç kaynağı (UPS) varsa, SP2'yi yüklemeden önce seri bağlantı kablosunu çıkarın.
If you have an uninterruptible power supply (UPS) connected to your computer, disconnect the connecting serial cable before installing SP2.
Turkishseri bağlantı noktasına yazımda hata
Turkishseri bağlantı noktasına yazımda hata
Turkishseri bağlantı noktası açılışında hata
Turkishseri bağlantı noktası açılışında hata