TR

şekiller {çoğul}

volume_up
şekiller (ayrıca: tur, türler)

İngilizce' de "şekiller" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

TurkishKalem ve Fırça tamamen rasgele, serbest biçimli şekiller oluşturmak için kullanılabilir.
The Pencil and Brush can be used to make completely random, free-form shapes.
TurkishTamamen rastgele, serbest biçimli şekiller oluşturmak için Kalem ve Fırçalar kullanılabilir.
The Pencil and Brushes can be used to make completely random, free-form shapes.
TurkishGiriş Sayfası sekmesindeki Şekiller grubunda bir hazır şekli tıklatın.
On the Home tab, in the Shapes group, click a ready-made shape.
TurkishYuvarlatılmış köşeleri olan dikdörtgen şekiller çizmek için Yuvarlatılmış Dikdörtgen'i kullanın.
Use Rounded Rectangle to draw rectangular shapes with rounded edges.
TurkishÇizgi stilini değiştirmek için Şekiller grubunda Anahat'ı tıklatın ve ardından çizgi stilini tıklatın.
To change the line style, in the Shapes group, click Outline, and then click a line style.
TurkishAnahat stilini değiştirmek için, Şekiller grubunda Anahat'tı ve ardından bir anahat stilini tıklatın.
To change the outline style, in the Shapes group, click Outline, and then click an outline style.
TurkishBu araçları, serbest çizimler oluşturmak ve resimlerinize çeşitli şekiller eklemek için kullanabilirsiniz.
You can use these tools to create freehand drawings and add a variety of shapes to your pictures.
TurkishŞekiller çizerken istediğiniz doldurma efektini seçin.
Turkish(İsteğe bağlı) Çizgi stilini değiştirmek için Şekiller grubunda Anahat'ı tıklatın ve ardından çizgi stilini tıklatın.
(Optional) To change the line style, in the Shapes group, click Outline, and then click a line style.
TurkishDikdörtgen şekiller çizmek için Dikdörtgen'i kullanın.
TurkishNotlarınıza temel şekiller ekleyebilirsiniz.
Turkishşekiller tablosunun yaratılacağı kaynak
Turkishşekiller tablosunun yaratılacağı kaynak
TurkishKurşun Kalem, Fırça, Çizgi ve Eğri gibi bazı araçlar ve şekiller, çeşitli düz, eğri ve dalgalı çizgiler oluşturmanızı sağlar.
Some tools and shapes, such as the Pencil, Brush, Line, and Curve, let you make a variety of straight, curved, and squiggly lines.
TurkishWindows Media Player'ın Şimdi Yürütülüyor modunda, desenleri çalmakta olduğunuz müzikle hareket eden farklı görsel öğeleri (renkli ve geometrik şekiller) izleyebilirsiniz.
In Windows Media Player's Now Playing mode, you can watch different visualizations—splashes of color and geometric shapes—whose patterns move with the music that you are playing.