"şarkı" için Türkçe-İngilizce çeviri

TR

"şarkı" İngilizce çeviri

EN
EN
EN
EN
TR

şarkı {isim}

volume_up
şarkı
Bazı dosya özelliklerinde (şarkı dosyasının uzunluğu gibi) değişiklik yapılamaz.
Some file properties (such as the length of a song file) can't be modified.
Bir şarkı ya da albüm seçin ve ekrandaki yönergeleri izleyerek satın alın.
Pick a song or album, and then follow the on-screen instructions to buy it.
Bir şarkı bulup çalmaya başlayın veya bir video bulup anında izleyin.
Find a song and start playing it, or find a video and watch it right away.

İngilizce' de "şarkı" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

TurkishÇevrimiçi mağazalar DRM uygulanmış şarkı ve filmler satmakta ve kiralamaktadır.
Online stores sell and rent songs and movies that have DRM applied to them.
TurkishBazı dosya özelliklerinde (şarkı dosyasının uzunluğu gibi) değişiklik yapılamaz.
Some file properties (such as the length of a song file) can't be modified.
TurkishTaşınabilir aygıtlara şarkı kopyalama işlemine eşitleme (veya eşitleme) denir.
The process of copying songs to a portable device is called synchronization (or sync).
TurkishBazı çevrimiçi mağazalarda DRM uygulanmış şarkı ve filmler satılmakta ve kiralanmaktadır.
Some online stores sell and rent songs and movies that have DRM applied to them.
TurkishBir şarkı ya da albüm seçin ve ekrandaki yönergeleri izleyerek satın alın.
Pick a song or album, and then follow the on-screen instructions to buy it.
TurkishÇalma listeleri şarkı, video ve resimlerin herhangi bir birleşimini içerebilir.
Playlists can contain any combination of songs, videos, or pictures.
TurkishÖrneğin, bir şarkı dosyasına derecelendirme uygularken metin belgesine bunu uygulayamazsınız.
For example, you can apply a rating to a song file, but not to a text document.
TurkishNot Ücretsiz şarkı akışı ülkenizde veya bölgenizde kullanılamayabilir.
Note Free streaming songs might not be available in your country or region.
TurkishBir şarkı bulup çalmaya başlayın veya bir video bulup anında izleyin.
Find a song and start playing it, or find a video and watch it right away.
TurkishKopyalama, bir ses CD'sinden bilgisayarınıza şarkı aktarma işlemidir.
Ripping is the process of copying songs from an audio CD to your computer.
TurkishDaha sonra çalma listesine bir şarkı eklemek istediğinizde, eklemek için bir bağlantı göreceksiniz.
The next time you want to add a song to the playlist, you’ll see a link to add it.
TurkishCodec, şarkı veya video gibi medya dosyalarını sıkıştırır veya sıkıştırılmış dosyaları açar.
A codec compresses or decompresses media files like songs or videos.
TurkishAlbüm, Şarkı veya Çalma Listesi'ni tıklatın, başlığı veya adı sağ tıklatın ve sonra da Sil'i tıklatın.
Click Album, Song, or Playlist, right-click a title or name, and then click Delete.
TurkishTaşınabilir aygıta şarkı kopyalama işlemine eşitleme denir.
The process of copying songs to a portable device is called syncing.
TurkishGörsel öğeler görüntülenirken şarkı bilgilerini göster'in altında bir seçenek belirleyin ve Kaydet'i tıklatın.
Under Show song information during visualizations, select an option, and then click Save.
TurkishŞarkı Listesini Görüntüle'yi tıklatın, Listeyi Düzenle'yi tıklatın ve sonra aşağıdakilerden birini yapın:
You can create a special presentation of your favorite pictures to display when your music is playing.
TurkishŞarkı listesini (sırayı) çalma listesi olarak kaydettiğinizde, bu sıra kalıcı çalma listeleri kümenize eklenir.
When you save the song list (queue) as a playlist, it's added to your permanent set of playlists.
TurkishBir şarkı Liste bölmesindeki çalma listesinde olduğunda, aynı albümdeki diğer şarkıları hızla bulabilirsiniz.
When a song is in a playlist in the List pane, you can quickly find other songs from the same album.
TurkishMüzik uygulamasında Ara düğmesini açıni bir sanatçı, albüm veya şarkı girin ve ardından ara düğmesine dokunun veya tıklayın.
Choose the artist, album, or song you want, and then click play.
TurkishMüzik uygulamasında Ara düğmesini açın, bir sanatçı, albüm veya şarkı girin ve ardından ara düğmesine dokunun veya tıklayın.
In the Music app, open the Search charm, enter an artist, album, or song, and then tap or click search.