"şap" için Türkçe-İngilizce çeviri

TR

"şap" İngilizce çeviri

İngilizce' de "şap" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

TurkishAnalog TV sesi altında, artı işaretini (+) tıklatarak seçimi İkincil ses (SAP) olarak değiştirin ve sonra da Kaydet'i tıklatın.
Under Analog TV audio, click the plus sign (+) to change the selection to Secondary audio (SAP), and then click Save.
Turkishİkinci Ses Programı (SAP) kanalı sesli yorum, DVS veya yabancı dilde çeviri bulunan ek bir ses parçası içerebilir.
The Second Audio Program (SAP) channel might contain an additional voice track that has voice-over commentary, DVS, or a foreign-language translation.