"şıra" için Türkçe-İngilizce çeviri

TR

"şıra" İngilizce çeviri

TR

şıra

volume_up

İngilizce' de "şıra" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

TurkishKullandığınız kaydedilebilir DVD medyası türünün yanı sıra DVD yazıcınızın hızı.
The speed of your DVD burner, as well as the type of recordable DVD media you are using.
TurkishBunun yanı sıra bir modem gerekir. Bkz. Internet'e bağlanmak için neler gerekir?
You also need a modem. See What do I need to connect to the Internet?
TurkishSeri bağlantı noktaları bilgisayarların arkasındadır ve iki sıra halinde dokuz pine sahiptir.
The serial ports are on the backs of the computers and have nine pins in two rows.
TurkishBilgisayarınızda dosyaların yanı sıra uygulama ve ayarları bulmanıza yardımcı olur.
It helps you find apps and settings, as well as files, on your PC.
TurkishHer resme farklı bir sıra numarasıyla yeni bir ad verilir; örneğin:
Each picture will be given the new name with a different sequential number, like this:
TurkishArama işleminde geçerli klasörün yanı sıra, alt klasörlere de bakılır.
In addition, it searches the current folder as well as all subfolders.
TurkishTıklatma bilgisinin yanı sıra ekran görüntülerini yakalamak istemiyorsanız, Hayır'ı seçin.
If you don't want to capture the screen shots along with the click information, select No.
TurkishZamanlanmış tarama'nın altında, tarama türünün yanı sıra günü ve saati değiştirebilirsiniz.
Under Scheduled scan, you’ll be able to change the day and time as well as the type of scan.
TurkishDiski yazma sürücüsünde bırakıp, ara sıra birkaç dosya kopyalamak için uygundur.
Are convenient if you want to keep a disc in the burn drive and occasionally copy a few files at a time.
TurkishProfil Sihirbazı, profili çalıştırıp ayarlamanın yanı sıra mikrofon ve hoparlörleri de ayarlar.
The Profile Wizard runs and sets up the profile and calibrates the microphone and speakers.
TurkishBir süre sonra, parlaklık ve karşıtlığın yanı sıra, resminizin renkleri de ayarlanacaktır.
After a few moments, your picture's colors, as well as brightness and contrast, will be adjusted.
TurkishAlıştığınız bir masaüstünün yanı sıra canlı kutucuklar içeren güzel, yeni bir Başlangıç ekranı.
A beautiful new Start screen with live tiles, plus the familiar desktop. Download the upgrade
TurkishYönlendirici tabanlı bir güvenlik duvarının yanı sıra tek güvenlik duvarı programı kullanmak en iyisidir.
It's best to just use one firewall program, in addition to a router-based firewall.
TurkishBunun yanı sıra, Windows Update'ten isteğe bağlı (güvenlik dışı) güncelleştirmeleri alamazsınız.
In addition, you won't be able to receive optional (non-security) updates from Windows Update.
TurkishDVD slayt gösterisi, arka planda müzik çalarken ardı sıra görüntülenen resimler içerir.
The DVD slide show contains pictures that transition from one to the next with music in the background.
TurkishBunun yanı sıra, varolan planların ayarlarını değiştirebilir veya kendi planınızı oluşturabilirsiniz.
But you can modify settings for existing plans or create your own plan.
TurkishOrtak kullanıma açık bilgisayarları yalnızca ara sıra kullanıyorsanız bu seçenek kullanışlıdır.
This is a good option if you use public computers now and then.
TurkishAramanız, alt klasörlerin yanı sıra geçerli klasöre de bakar.
Your search looks in the current folder as well as all subfolders.
TurkishAra sıra, Windows aygıtınız için sürücü bulamayabilir.
Occasionally, Windows might not be able to find a driver for your device.
TurkishPosta, Takvim, Kişiler ve Mesajlaşma uygulamalarının yanı sıra diğer birçok uygulama bunu yapabilir.
Mail, Calendar, People, and Messaging are all able to do this, and many other apps can, as well.