"şıklık" için Türkçe-İngilizce çeviri

TR

"şıklık" İngilizce çeviri

EN
TR

şıklık {isim}

volume_up
şıklık

İngilizce' de "şıklık" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

TurkishSıklık'ın altında, kanalı ne sıklıkla kaydetmek istediğinizi belirtmek için - veya + düğmesini tıklatın.
In Frequency, click the - or + button to specify how often you want to record the channel.
TurkishSıklık için Bir Kez Kaydet'i seçtiyseniz, kayıt tarihini belirlemek için Tarih'te - veya + düğmesini tıklatın.
If you selected Record Once for Frequency, in Date, click - or + to specify the recording date.
TurkishBir yazı tipi belirli bir yazı biçemiyle birlikte boyut, aralık ve sıklık gibi başka nitelikleri de tanımlar.
A font describes a certain typeface, along with other qualities, such as size, spacing, and pitch.
Turkishsıklık bölüşümlü çoklu erişim
Turkishsıklık bölüşümlü çoklu erişim
Turkishsıklık bölüşümlü çoğullama
Turkishsıklık bölüşümlü çoğullama
Turkishistenmeyen sıklık kiplenimi
Turkishsıklık kaydırmalı kiplenim
Turkishsıklık kaydırmalı kiplenim
Turkishotomatik sıklık denetimi
Turkishotomatik sıklık denetimi
Turkishbirikimsel sıklık eğrisi
Turkishbirikimsel sıklık eğrisi
Turkishsıklık bölgesi tasarımı
Turkishsıklık bölgesi tasarımı