TR

üzerinde

volume_up
Evinizdeki de dahil olmak üzere herhangi bir bilgisayarınızda bulunan dosyaları eşitleyin veya bunların üzerinde çalışın.
Sync or work on files on any of your PCs, even the one at home.
Bir dosyaya kaydettiğiniz değişiklikler genellikle, sabit disk üzerinde, asıl dosyanın konumundan farklı bir konumda depolanır.
The changes that you save to a file are often stored at a location on the hard disk that's different from the original file.

İngilizce' de "üzerinde" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

TurkishBoş kareler üzerinde sınırsız sayıda, ancak yalnızca ileri, geri ve her iki yana.
An unlimited number of unoccupied squares, but only forward, backward, or sideways.
TurkishDüğmenin üzerinde fare işaretçisini bekleterek de ek bilgi görüntüleyebilirsiniz.
You can also hover your mouse pointer over the button to see additional information.
TurkishÜzerinde dosyalar olan bir sabit diski biçimlendirirseniz dosyalar silinecektir.
If you format a hard disk that has files on it, the files will be deleted.
TurkishBazı Microsoft aygıtlarında, alıcı-vericilerin üzerinde İlk Bağlantı düğmesi bulunmaz.
Some Microsoft devices do not have First Connect buttons on their transceivers.
TurkishYazılım, hükümete ya da akademik kurumlara ait aygıtlar üzerinde kullanılamaz.
The software may not be used on devices owned by government or academic institutions.
Turkishİki oyunda suyun üzerinde yüzen belirli sayıda origami parçası bulunmaktadır.
Two of the games have a set number of origami pieces floating on the water.
TurkishEv grubu, ev ağınız üzerinde dosya ve yazıcıları paylaşabilen bir bilgisayarlar grubudur.
A homegroup is a group of PCs on your network that can share files and printers.
TurkishBir proje üzerinde çalışmayı tamamladığınızda projeyi film olarak yayımlayabilirsiniz.
When you finish working on a project, you can publish the project as a movie.
TurkishHizmetler üzerinde depoladığınız içeriği düzenli olarak yedeklemeniz gerekir.
You should regularly back up the content that you store on the services.
TurkishDönüştürülecek bölüm veya mantıksal sürücü üzerinde çalışan tüm açık programları kapatın.
Close any open programs running on the partition or logical drive to be converted.
TurkishMenüleri göstermek için ALT tuşuna basın, menü çubuğu araç çubuğunun üzerinde görüntülenir.
To show menus, press the ALT key, and the menu bar will appear above the toolbar.
TurkishBlueTrack Technology sayesinde farenizi neredeyse her tür yüzey üzerinde kullanabilirsiniz.
With BlueTrack Technology, you can use the mouse on almost any type of surface.
TurkishEv grubu, bir ev ağı üzerinde dosya ve yazıcıları paylaşabilen bir bilgisayarlar grubudur.
A homegroup is a group of PCs on a home network that can share files and printers.
TurkishKitaplık bölmesinde (dosya listesi üzerinde), İçindekiler'in yanında Konumlar'ı tıklatın.
In the library pane (above the file list), next to Includes, click Locations.
TurkishSurface Pro'da kart okuyucu, sağ tarafta güç bağlantısının üzerinde bulunur.
On Surface Pro, the card reader is located on the right edge, above the power connection.
TurkishMail'deki kişileriniz üzerinde yaptığınız her değişiklik diğer hizmetlerde de kaydedilir.
Any changes that you make to your contacts in Mail also happen in the other services.
TurkishIşıldayan, alev rengi dağın sarp kayalıkları, yemyeşil ovanın üzerinde yükseliyor.
Luminous, fiery-orange mountain crags tower above a bucolic prairie.
TurkishKısayollar asıl dosyadan simgenin üzerinde görüntülenen ok işaretiyle ayrılır.
Shortcuts can be distinguished from the original file by the arrow that appears on the icon.
TurkishBilgisayar üzerinde hesabı olan her kişi kendi temasını seçebilir.
Each person who has an account on the computer can choose his or her own theme.
TurkishAyrıca, bazı yazıcılarda yazıcının üzerinde durum göstergesi veya görüntüleme alanı bulunur.
Some printers also provide steps in a status or display area on the printer itself.