"üstünde" için Türkçe-İngilizce çeviri

TR

"üstünde" İngilizce çeviri

EN
EN
TR

üstünde {zarf}

volume_up
üstünde
Alternatif komutlar, tuşların üstünde etiketlenmiştir (Yinele gibi).
Alternate commands are labelled on top of the keys (such as Redo).
Genellikle, masanızın üstünde veya altında bulunan dikdörtgen şeklinde bir kutudur.
Usually it's a rectangular box placed on or underneath your desk.
Kişinin profil resmi, Kişiler giriş sayfasındaki kişi listenizin üstünde kalır.
That person's profile picture will stay at the top of your contact list on the home page of People.

İngilizce' de "üstünde" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

TurkishSabitlenmiş ve sık kullanılan sitelerinizi Adres çubuğunun üstünde görürsünüz.
You'll see your pinned, frequent, and favorite sites above the Address bar.
TurkishDokunmatik klavye görünürse, komutlar klavyenin üstünde görünür.
If the touch keyboard is visible, the commands appear at the top of the keyboard.
TurkishGenellikle, masanızın üstünde veya altında bulunan dikdörtgen şeklinde bir kutudur.
Usually it's a rectangular box placed on or underneath your desk.
TurkishKişinin profil resmi, Kişiler giriş sayfasındaki kişi listenizin üstünde kalır.
That person's profile picture will stay at the top of your contact list on the home page of People.
Turkishİleti penceresinin üstünde, ileti üstbilgisinde yer alan dosya eki simgesini çift tıklatın.
At the top of the message window, double-click the file attachment icon in the message header.
TurkishDüğmelerin üstünde bir etiket görüntülemek için Tüm Metin Etiketlerini Göster'i tıklatın.
To display a label on every button, click Show All Text Labels.
TurkishAlternatif komutlar, tuşların üstünde etiketlenmiştir (Yinele gibi).
Alternate commands are labelled on top of the keys (such as Redo).
TurkishPil şarjı yüzde 25'in üstünde olduğunda, pil simgesi yeşildir.
When the battery charge is above 25 percent, the battery icon is green.
TurkishKenar çubuğu her zaman diğer pencerelerin üstünde onay kutusunu seçin.
Select the Sidebar is always on top of other windows check box.
TurkishAçılır pencereler, görüntülediğiniz web sitesinin üstünde görünen küçük tarayıcısı pencereleridir.
Pop-up windows are small browser windows that appear on top of the website you're viewing.
TurkishE‑posta iletilerinizin üstünde görünmesini istediğiniz ad.
This is the name you want to appear at the top of your e‑mail messages.
Turkishgelen kutusu, SkyDrive üstünde 7 GB ücretsiz çevrimiçi depolama alanı ile birlikte gelir.
inbox comes with 7 GB of free online storage on SkyDrive.
TurkishAçılır pencereler görüntülemekte olduğunuz web sitesinin üstünde görünen küçük tarayıcı pencereleridir.
Pop-up windows are small browser windows that appear on top of the website you're viewing.
TurkishAncak, çalışırken Kenar Çubuğu'nu açık pencerelerin üstünde görüntülemeyi yararlı bulabilirsiniz.
You might find it helpful to keep Sidebar displayed on top of open windows when you're working instead.
TurkishŞarj düşük pil düzeyine eriştiğinde, yeşil pil simgesinin üstünde beyaz bir "X"e sahip kırmızı bir daire görünür.
When the charge reaches the low-battery level, an "X" appears above the green battery icon.
TurkishProgramın simgesi, Başlat menüsünün en üstünde görüntülenir.
The program's icon appears at the top of the Start menu.
TurkishPilinizin şarjı düşükse, pil ölçer doğrudan pil simgesinin üstünde bir bildirim görüntüler.
When the charge on your battery is low, the battery meter displays a notification directly above the battery icon.
TurkishWindows Media Center'ı diğer pencerelerin üstünde tutun
TurkishDüzenlemek istediğiniz fotoğrafı veya fotoğrafları seçin ve sonra ekranın en üstünde Düzenle sekmesini tıklatın.
Select the photo or photos that you want to edit, and then, at the top of the screen, click the Edit tab.
TurkishSistem birimi olarak adlandırılan ana bileşen, genellikle masanın üstünde veya altında duran dikdörtgen kasadır.
The main component, called the system unit, is usually a rectangular case that sits on or underneath a desk.