TR

üretici {isim}

volume_up
Microsoft’un Büyüteç teknolojileri için lisanslı bir üretici mi arıyorsunuz?
Looking for a licensed manufacturer of Microsoft’s Magnifier technologies?
Üretici web sitesinden indirdiğiniz sürücüyü yüklemek için bu yöntemi kullanın.
Use this method to install a driver that you download from the manufacturer's website.
Windows, üretici, Internet sağlayıcısı veya şirket varsayılanlarına sıfırlanan ayarlar
Settings that are reset to Windows, manufacturer, Internet provider, or corporate defaults

İngilizce' de "üretici" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

TurkishÜretici web sitesinden indirdiğiniz sürücüyü yüklemek için bu yöntemi kullanın.
Use this method to install a driver that you download from the manufacturer's website.
TurkishMicrosoft’un Kaydırma Tekeri teknolojileri için lisanslı bir üretici mi arıyorsunuz?
Looking for a licensed manufacturer of Microsoft’s Tilt Wheel technologies?
TurkishMicrosoft’un Büyüteç teknolojileri için lisanslı bir üretici mi arıyorsunuz?
Looking for a licensed manufacturer of Microsoft’s Magnifier technologies?
TurkishMicrosoft, Donanım Teknolojisi için Lisanslı Sözleşmeli Üretici Pazarını Başlatıyor.
Microsoft Launches Licensed Contract Manufacturers Marketplace for Hardware Technology.
TurkishWindows, üretici, Internet sağlayıcısı veya şirket varsayılanlarına sıfırlanan ayarlar
Settings that are reset to Windows, manufacturer, Internet provider, or corporate defaults
TurkishAygıtlar ve Yazıcılar, üretici tarafından aygıta verilen adı görüntüler.
The Devices and Printers folder displays whatever name the manufacturer gave the device.
TurkishMicrosoft’un U2 teknolojileri için lisanslı bir üretici mi arıyorsunuz?
Looking for a licensed manufacturer of Microsoft’s U2 technologies?
TurkishDeğiştirilmiş bir sürücüyü, yalnızca özgün üretici diskinden aldıysanız yüklemelisiniz.
You should only install an altered driver if you obtained it from an original manufacturer's disc.
TurkishYalnızca orijinal üretici diskinden edindiğiniz imzalanmamış sürücüleri yüklemelisiniz.
You should only install a driver that hasn't been signed if you got it from an original manufacturer's disc.
TurkishListelenen bazı hizmetleri anlamıyorsanız, aygıt el kitabı veya üretici web sitesini denetleyin.
If you don't understand some of the services listed, check the device manual or manufacturer's website.
TurkishWindows veya üretici varsayılanlarına sıfırlanan ayarlar
Settings that are reset to Windows or manufacturer defaults
TurkishAnlaşmalarla ilgili bilgiler için yazıcıyla birlikte gelen perakende ve üretici bilgilerine bakın.
For information about agreements, check the retail and manufacturer information that came with the printer.
TurkishDaha fazla bilgi için aygıtla birlikte verilen bilgileri denetleyin veya üretici web sitesine gidin.
For more information, check the information that came with the device or go to the manufacturer's website.
TurkishDaha fazla bilgi edinmek için aygıtla birlikte gelen bilgileri kontrol edin veya üretici web sitesine gidin.
To learn more, check the information that came with the device or go to the manufacturer's website.
TurkishYalnızca orijinal üretici diskinden veya sistem yöneticinizden aldığınız sürücüyü yüklemelisiniz.
You should only install this driver if you received it from an original manufacturer's disc or from your system administrator.
TurkishBu sürücüyü yalnızca özgün bir üretici diskinden veya sistem yöneticinizden aldıysanız yüklemelisiniz.
You should only install this driver if you obtained it from an original manufacturer's disc or from your system administrator.
TurkishBirçok üretici kusursuz bir akış deneyimi yaşamanızı sağlamak için uyumluluk sertifikalı cihazlar sunar.
Several manufacturers offer devices that have earned compatibility certification to make sure you have a great experience streaming.
TurkishBunu nasıl yapacağınızdan emin değilseniz, aygıtla birlikte gelen bilgileri kontrol edin veya üretici web sitesine gidin.
If you aren't sure how to do this, check the information that came with the device or go to the manufacturer's website.
TurkishBunun nasıl yapılacağından emin değilseniz, aygıtla birlikte verilen bilgileri denetleyin veya üretici web sitesine gidin.
If you're not sure how to do this, check the information that came with the device or go to the manufacturer's website.
TurkishYalnızca müzik yürüten bir aygıt arıyorsanız, kullanabileceğiniz uyumlu aygıtları sunan bir üretici aşağıda belirtilmiştir:
If you're looking for a device that plays only music, here is a manufacturer that offers compatible devices you can use: