"ürünler" için Türkçe-İngilizce çeviri

TR

"ürünler" İngilizce çeviri

TR

ürünler {çoğul}

volume_up
ürünler
Windows Temel Parçalar tek bir indirmeyle kullanılabilen bir ürünler paketidir.
Windows Essentials is a suite of products available in one easy download.
Bazı ürünler tüm dillerde ya da tüm ülkelerde veya bölgelerde sunulmaz.
Some products are not available in all languages or in all countries or regions.
Sonra, onların daha iyi çalışma, yaşama ve eğlenmelerine yardımcı olacak ürünler tasarlarız.
Then we design products that help them work, live and play better.

İngilizce' de "ürünler" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

TurkishWindows Temel Parçalar tek bir indirmeyle kullanılabilen bir ürünler paketidir.
Windows Essentials is a suite of products available in one easy download.
TurkishBazı ürünler tüm dillerde ya da tüm ülkelerde veya bölgelerde sunulmaz.
Some products are not available in all languages or in all countries or regions.
TurkishSonra, onların daha iyi çalışma, yaşama ve eğlenmelerine yardımcı olacak ürünler tasarlarız.
Then we design products that help them work, live and play better.
TurkishTeknoloji lisanslama yoluyla yenilikçi ürünler sunmak, rekabetçi yönümüzü korumamızı sağlıyor.
Delivering innovative products through technology licensing helps us to maintain a competitive edge.
TurkishBazı özellikler ve ürünler desteklenmez. Daha fazla bilgi için bkz. Microsoft Office RT ürün sayfası.
Some features and products are unsupported. For more details, see the Microsoft Office RT product page.
TurkishBelirli ürünler hakkında daha fazla bilgi için Windows Uyumluluk Merkezi'ne bakın veya ürünün üreticisiyle iletişim kurun.
For more info on specific products, check the Windows Compatibility Center, or contact the product manufacturer.
TurkishHarici sitelerdeki bilgiler, ürünler veya hizmetler, Microsoft Corporation tarafından desteklenmez veya garanti edilmez.
The information, products or services on external sites are not endorsed, warranted or guaranteed by Microsoft Corporation.
TurkishDiğer ürünler için güncelleştirmelerin ücretsiz olup olmadığını öğrenmek üzere her programın yayımcısına ve aygıt üreticisine başvurun.
For other products, check with each program publisher and device manufacturer to see if updates are free of charge.
Turkishmadenler ve madeni ürünler
Turkishmadenler ve madeni ürünler
TurkishBunlar, genellikle bilgisayara USB kablosu ile bağlanan IR veya Bluetooth ya da Radyo Frekansı gibi IR olmayan ürünler olabilir.
This can be IR (which is usually connected by a USB cable to the computer), or it can also be non-IR products like Bluetooth or Radio Frequency.
TurkishBozuk/Kusurlu ürünler
TurkishJabra'yla ödüllü ürünler, inovasyon ve kendisini sizi ve ortak müşterilerimizi desteklemeye adamış profesyonel bir iş partneri elde edersiniz.
With Jabra, you get award-winning products, a commitment to innovation and a professional business partner dedicated to supporting you and our joint customers.
TurkishMicrosoft, kişisel bilgisayarınızda arzu ettiğiniz performans, güç ve rahatlığı size getiren ürünler sunarken, gizliliğinizi korumaya çok önem verir.
Microsoft is committed to protecting your privacy while delivering products that bring you the performance, power, and convenience you desire in your personal computing.
TurkishGelişmiş özellik ve fonksiyonlara sahip yeni ürünler geliştirdikçe eski ürünlerin üretimden kaldırılması, bu stratejinin önemli bir parçasıdır.
An integral part of this involves the discontinuation of older products once new products with more beneficial future-proof features and functionalities become available to our customers.