TR

ürün {isim}

volume_up
Ayrıca Ürün anahtarını değiştirin'i tıklatarak ürün anahtarınızı değiştirebilirsiniz.
You can also change your product key by clicking Change product key.
Zaten bir ürün anahtarınız varsa, Zaten bir ürün anahtarım var seçeneğine dokunun veya tıklayın.
If you already have a product key, tap or click I already have a product key.
Ürün Anahtarınız sayfasında ürün anahtarınızı Windows XP CD kutusunda göründüğü gibi yazın.
On the Your Product Key page, type your product key as it appears on your Windows XP CD case.
ürün (ayrıca: kırp, ekin)
ürün (ayrıca: hasat)
Örneğin, fiziksel bir mağazadan bir ürün aldıysanız ve bu üründen memnun kaldıysanız, bu mağazanın web sitesini de kullanmak isteyebilirsiniz.
For example, if you bought merchandise from a physical store and were happy with the experience, you might want to try the store's website as well.
Örneğin, fiziksel bir mağazadan bir ürün aldıysanız ve bu üründen memnun kaldıysanız, bu mağazanın web sitesini de kullanmak isteyebilirsiniz.
For example, if you've bought merchandise from a physical shop and were happy with the experience, you might want to try the shop's website as well.
ürün (ayrıca: döl)
yield isopleth diagram

İngilizce' de "ürün" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

TurkishBu listeler, bilgisayardaki tüm yerel kullanıcılar için ürün etkinliğini içerir.
These lists include the product's activity for all the local users on the computer.
TurkishElektronik mağazalarında fiyatları görebilir ve ürün anahtarı alabilirsiniz.
You can also go to an electronics store to see prices, and to buy a product key.
TurkishElektronik mağazalarında fiyatları görebilir ve ürün anahtarı alabilirsiniz.
You can also go to an electronics shop to see prices, and to buy a product key.
TurkishÜrün anahtarınızı güncelleştirdikten sonra, Windows XP'yi etkinleştirmeniz gerekir.
After updating your product key, you will be required to activate Windows XP.
TurkishÜrün işlevselliği ve grafikler, sistem yapılandırmanıza göre değişebilir.
Product functionality and graphics may vary based on your system configuration.
TurkishSatın aldığınız ürün anahtarının Windows 8'e özellik ekle'ye özel olduğundan emin olun.
Make sure to buy a product key that's specifically for Add features to Windows 8.
TurkishBazı ülke ve bölgelerde ürün anahtarını çevrimiçi olarak da satın alabilirsiniz.
And you can also buy a product key online in some countries and regions.
TurkishSatın aldığınız ürün anahtarının Windows 8'e özellik ekle'ye özel olduğundan emin olun.
Make sure to buy a product key that's for Add features to Windows 8 specifically.
TurkishAraç içi ürün serimiz yoldayken de emniyetli bir şekilde iletişimde kalmanızı sağlar.
Our line of in-car products enable you to stay connected while on the road, safely.
TurkishBu seçenek sizi bir Windows ürün anahtarı satın alabileceğiniz bir web sayfasına götürür.
This option will take you to a webpage where you can buy a Windows product key.
TurkishLisanslar, özel ürün uygulamalarına uyacak tasarımları değiştirme konusunda ücretsizdir.
Licensees are free to modify the designs to suit their specific product application.
TurkishBazı ülke ve bölgelerde ürün anahtarını çevrimiçi olarak da satın alabilirsiniz.
You can also buy a product key online in some countries and regions.
TurkishÜrün anahtarı etiketlerinin örneklerini görmek için Microsoft web sitesine gidin.
Go to the Microsoft website to see examples of product key stickers.
TurkishÜrün anahtarı Windows'u etkinleştirmek için kullanılan 25 haneli bir numaradır.
A product key is a 25-digit number that's used to activate Windows.
TurkishElinizde Windows Vista'nın yükseltme kopyası mı yoksa tam ürün kopyası mı var?
Do you have an upgrade copy or a full product copy of Windows Vista?
TurkishSatın aldığınız ürün anahtarının Windows 8'e özellik ekle'ye özel olduğundan emin olun.
Make sure that you buy a product key that's specifically for Add features to Windows 8.
TurkishSatın aldığınız ürün anahtarının Windows 8'e özellik ekle'ye özel olduğundan emin olun.
Make sure that you buy a product key that's for Add features to Windows 8 specifically.
TurkishÜrün anahtarınızı bulabileceğiniz yerlerin örnekleri için, Nasıl Anlaşılır web sitesine gidin.
For examples of where to find your product key, visit the How To Tell website.
TurkishÜrünün garantisinin sona ermesiyle birlikte ürün, Ömür Sonu'na (ÖS) ulaşır.
After end of product warranty, the product reaches End of Life (EOL).
TurkishBazı ürün özellikleri ve işlevleri için ek donanım ya da yazılımların yüklenmesi gerekebilir.
Some product features and functionality may require additional hardware or software.