"ülkeye" için Türkçe-İngilizce çeviri

TR

"ülkeye" İngilizce çeviri

TR

ülkeye

volume_up
Aşağıdaki diğer ödeme yöntemleri de ülkeye veya bölgeye bağlı olarak kullanılabilir.
The following additional payment methods are available per country or region.
Windows Phone'un sağlanma durumu ülkeye ve bölgeye göre farklılık gösterir.
Availability of Windows Phone varies by country and region.
Zamanlama, ülkeye ve ödeme türüne göre farklılık gösterir.
Timing varies by country and payment type.

İngilizce' de "ülkeye" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

TurkishAşağıdaki diğer ödeme yöntemleri de ülkeye veya bölgeye bağlı olarak kullanılabilir.
The following additional payment methods are available per country or region.
TurkishRenk çeşitleri dahil tüm teknik özellikler, üreticiye ve ülkeye ya da bölgeye göre değişebilir.
Technical specs, including variations in color, vary by retailer and by country or region.
TurkishWindows Phone'un sağlanma durumu ülkeye ve bölgeye göre farklılık gösterir.
Availability of Windows Phone varies by country and region.
TurkishYerli olmayan hayvanları ülkeye sokmak için özel kurallar var mı?
Are there specific rules for importing non-native species?
TurkishZamanlama, ülkeye ve ödeme türüne göre farklılık gösterir.
TurkishAraştır sayfasında hangi istasyonların göründüğü de dahil olmak üzere Internet radyosunun kullanılabilirliği, bulunduğunuz bölgeye veya ülkeye göre değişir.
The availability of Internet radio, including which stations appear on the Explore page, will vary by which region or country you are in.
TurkishBelirli bir ülke veya bölgede Mağaza'dan bir uygulama satın almak için (bilgisayarınızın Giriş konumu ayarına göre), ödeme yönteminiz o ülkeye veya bölgeye uygun olmalıdır.
To buy an app from the Store in a specific country or region (based on the Home location setting for your PC), your payment method needs to be from that country or region.