"ücret" için Türkçe-İngilizce çeviri

TR

"ücret" İngilizce çeviri

TR

ücret {isim}

volume_up
ücret (ayrıca: maaş)
What is the national minimum wage?
wages and other labour expenses
ücret (ayrıca: Masraf, harç)
Hizmetlerin bir kısmı ile ilişkili bir ücret söz konusuysa, bu ücreti ödemeyi kabul edersiniz.
If there is a charge associated with a portion of the services, you agree to pay that charge.
Bazı sağlayıcılar geçiş için ek ücret alabileceğinden, geçiş yapmadan önce ücret durumunu kontrol edin.
Some providers might charge extra to switch, so make sure you check before switching.
ISS'niz, birden fazla Internet bağlantısı için ücret talep edebilir.
Your ISP might charge a fee for multiple Internet connections.
ücret (ayrıca: maliyet, fiyat, bedel, zarar)
Aboneliğinizin ortasındayken depolama planınızı yükseltirseniz, yeni planın bedeliyle mevcut planınızda kalan süre arasındaki fark sizden ücret olarak alınır.
If you upgrade your storage plan midway through your subscription, you'll be charged the difference between the cost of the new plan and the time remaining on your existing plan.
ücret (ayrıca: fiyat, harç, vizite)
Alıcıların aramaları alabilmeleri için mobil hizmet sağlayıcısına ücret ödemeleri gerekebilir.
Recipients may be charged a fee by their mobile provider to receive calls.
Birçok oyun ücretsizdir ve bazılarını da ücret karşılığında indirebilirsiniz.
Many games are free, and you can download others for a fee.
ISS'niz, birden fazla Internet bağlantısı için ücret talep edebilir.
Your ISP might charge a fee for multiple Internet connections.
ücret (ayrıca: oran, fiyat, hız, nispet)
Teknik Destek Telefonu: 0870 60 10 100 (Ulusal Ücret)
Technical Support Telephone: 0870 60 10 100 (National Rate)

İngilizce' de "ücret" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

TurkishAlıcıların aramaları alabilmeleri için mobil hizmet sağlayıcısına ücret ödemeleri gerekebilir.
Recipients may be charged a fee by their mobile provider to receive calls.
TurkishBirçok oyun ücretsizdir ve bazılarını da ücret karşılığında indirebilirsiniz.
Many games are free, and you can download others for a fee.
TurkishHizmetlerin bir kısmı ile ilişkili bir ücret söz konusuysa, bu ücreti ödemeyi kabul edersiniz.
If there is a charge associated with a portion of the services, you agree to pay that charge.
TurkishBazı sağlayıcılar geçiş için ek ücret alabileceğinden, geçiş yapmadan önce ücret durumunu kontrol edin.
Some providers might charge extra to switch, so make sure you check before switching.
TurkishNormal mektuptan farklı olarak, alıcı nerede yaşıyor olursa olsun pul ya da ücret gerekmez.
Unlike sending a regular letter, no stamp or fee is required, no matter where the recipient lives.
TurkishISS'niz, birden fazla Internet bağlantısı için ücret talep edebilir.
Your ISP might charge a fee for multiple Internet connections.
TurkishÇoğu durumda, gerekli codec bileşenini web'den ücretsiz veya bir ücret karşılığında karşıdan yükleyebilirsiniz.
In many cases, you can download the necessary codec from the web for free or for a fee.
TurkishBu ücret büyük olasılıkla öğle yemeği için harcadığınız paradan daha azdır.
TurkishYenileme için ücret uygulanmasını önlemek isterseniz yenileme tarihinden önce hizmetleri iptal etmeniz gerekir.
You must cancel the services before the renewal date to avoid being billed for the renewal.
TurkishGeçerli kullanım miktarınızı denetleyin ve ardından bu indirmenin ek ücret doğurup doğurmayacağını öğrenin.
Check your current usage, and then figure out if this download might result in additional charges.
TurkishTeknik Destek Telefonu: 0870 60 10 100 (Ulusal Ücret)
Technical Support Telephone: 0870 60 10 100 (National Rate)
TurkishDergi aboneliğinin aksine, haber grubu aboneliği kaydolmayı veya herhangi ücret ödemeyi gerektirmez.
Unlike a magazine subscription, subscribing to a newsgroup doesn't require you to sign up or spend any money.
TurkishWindows Update hizmeti için hiç bir ücret ödemezsiniz.
There is no charge to you for the Windows Update service.
TurkishDolaşıma izin veriyorsanız, sizden ekstra ücret alınabilir.
TurkishUygulanan tek ücret, Internet bağlantısı için veya belirli bir e-posta programı için ödediğiniz ücrettir.
The only charges that apply are those that you pay for an Internet connection or a specific e‑mail program.
Turkishişverenin ücret vergisi ve sosyal sigorta primleri
Turkishişverenin ücret vergisi ve sosyal sigorta primleri
TurkishInternet Servis Sağlayıcısı (ISS), genellikle bir ücret karşılığı Internet'e erişiminizi sağlayan bir şirkettir.
An Internet Service Provider (ISP) is a company that provides you with access to the Internet, usually for a fee.
TurkishSatın alınan içerik çevrimiçi bir mağazadan bir kerelik ücret karşılığında aldığınız ses veya video dosyaları için kullanılır.
Purchased content refers to audio or video files that you obtain from an online store for a one-time fee.
TurkishNakliye için ek ücret alınabilir.