TR

özgün {sıfat}

volume_up
özgün
özgün
Dosyalar, bilgisayarınızdaki özgün konumlarına geri yüklenir.
The files will be restored to their original locations on your computer.
Dosyalar, bilgisayarınızdaki özgün konumlarına geri yüklenir.
The files will be restored to their original location on your computer.
Gizlilik ayarlarını özgün düzeyine sıfırlamak için, Varsayılan'ı tıklatın.
To reset privacy settings to their original level, click Default.

İngilizce' de "özgün" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

TurkishMovie Maker'da bir video dosyasını kırptığınızda özgün video dosyası etkilenmez.
When you trim a video file in Movie Maker, the original video file isn't affected.
TurkishEski işletim sisteminizi yeniden yüklemek için özgün yükleme diskiniz olması gerekir.
To reinstall your old operating system, you must have the original installation disc.
TurkishÖzgün olanlar kaybolursa, hasar görürse veya silinirse, tümünü geri yükleyebilirsiniz.
If the originals are lost, damaged or deleted, you can restore all of them.
TurkishKısayolu silerseniz yalnızca kısayol kaldırılır, özgün öğe kaldırılmaz.
If you delete a shortcut, only the shortcut is removed, not the original item.
TurkishGizlilik ayarlarını özgün düzeyine sıfırlamak için, Varsayılan'a dokunun veya tıklatın.
To reset privacy settings to their original level, tap or click Default.
TurkishÖzgün belgeniz kağıt üzerindeyse, önce belgeyi tarayın ve sonra taranan görüntüyü fakslayın.
If your original is on paper, scan it first, and then fax the scanned image.
TurkishÖzgün mürekkep çiziminizi geri yüklemek için, Standart araç çubuğunda Geri Al'a dokunun.
To restore your original ink drawing, on the Standard toolbar, tap Undo.
TurkishÖzgün resim aşağıdaki biçimlerde olabilir: BMP, GIF, JPEG, PNG veya TIFF.
The original picture can be in any of the following formats: BMP, GIF, JPEG, PNG, or TIFF.
TurkishÖzgün resim aşağıdaki biçimlerde olabilir: BMP, GIF, JPEG, PNG ve TIFF.
The original picture can be in any of the following formats: BMP, GIF, JPEG, PNG, or TIFF.
TurkishGizlilik ayarlarını özgün düzeyine sıfırlamak için, Varsayılan'ı tıklatın.
To reset privacy settings to their original level, click Default.
TurkishSimge bir kısayolsa, yalnızca kısayol kaldırılır; özgün öğe silinmez.
If the icon is a shortcut, only the shortcut is removed; the original item is not deleted.
TurkishBelgenizdeki bağlanmış nesnelerde yaptığınız değişiklikler, özgün nesneye de yansıtılır.
Changes you make to linked objects in your document are also reflected in the original object.
TurkishBir fotoğrafı düzenlediğinizde, özgün fotoğraf galeride görünmez.
When you edit a photo, the original photo isn't visible in the gallery.
TurkishDeğiştirilmiş bir sürücüyü, yalnızca özgün üretici diskinden aldıysanız yüklemelisiniz.
You should only install an altered driver if you obtained it from an original manufacturer's disc.
TurkishBelgenizdeki katıştırılmış nesnelerde yaptığınız değişiklikler, özgün nesneye yansıtılmaz.
Changes you make to embedded objects in your document are not reflected in the original object.
TurkishBaşlat menüsünün özgün, varsayılan ayarlarını geri yükleyebilirsiniz.
You can restore the Start menu to its original, default settings.
TurkishBu nedenle Windows Movie Maker'da yapmış olduğunuz düzenlemeler özgün kaynak dosyasını etkilemez.
So any edits that you make in Windows Movie Maker do not affect the original source file.
TurkishDosyalar, bilgisayarınızdaki özgün konumlarına geri yüklenir.
The files will be restored to their original locations on your computer.
TurkishDosyalar, bilgisayarınızdaki özgün konumlarına geri yüklenir.
The files will be restored to their original location on your computer.
TurkishMetni geçici olarak değiştirebilirsiniz, ancak özgün içerik her zaman varsayılan olarak belirlenecektir.
You can change the text temporarily, but it will always default to the original content.