TR

özellik

volume_up
Alınan resimlerde ortak bir özellik yoksa, bu adımı atlayın.
If the pictures being imported don't have any single characteristic in common, skip this step.

İngilizce' de "özellik" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

TurkishBu özellik web sayfasında kalmanızı sağlar ve sayfanın bölümlerini engellemez.
This enables you to stay on the webpage and it doesn't block parts of the page.
TurkishWindows, bilgisayarınızı ekran olmadan kullanmanızı sağlayan birçok özellik içerir.
Windows has many features that enable you to use your computer without a display.
TurkishSatın aldığınız ürün anahtarının Windows 8'e özellik ekle'ye özel olduğundan emin olun.
Make sure to buy a product key that's specifically for Add features to Windows 8.
TurkishSatın aldığınız ürün anahtarının Windows 8'e özellik ekle'ye özel olduğundan emin olun.
Make sure to buy a product key that's for Add features to Windows 8 specifically.
TurkishGeri yükleme noktaları oluşturan özellik olan Sistem Koruması varsayılan olarak açıktır.
System Protection, the feature that creates restore points, is on by default.
TurkishWindows Media Center, Media Center'ın içinde kullanılabilen birkaç ek özellik içerir.
Windows Media Center includes a number of extras that can be used within Media Center.
TurkishWindows 8' özellik ekle'de her seçenek için fiyatlandırma bilgileri göreceksiniz.
You'll see pricing info for each option in Add features to Windows 8.
TurkishArama kutusuna özellik ekle yazın ve ardından Ayarlar'a dokunun veya tıklayın.
Enter add features in the search box, and then tap or click Settings .
TurkishArama kutusuna özellik ekle yazın ve ardından Ayarlar öğesine dokunun veya tıklatın.
Enter add features in the search box, and then tap or click Settings .
TurkishSatın aldığınız ürün anahtarının Windows 8'e özellik ekle'ye özel olduğundan emin olun.
Make sure that you buy a product key that's specifically for Add features to Windows 8.
TurkishSatın aldığınız ürün anahtarının Windows 8'e özellik ekle'ye özel olduğundan emin olun.
Make sure that you buy a product key that's for Add features to Windows 8 specifically.
TurkishOffice 365'in 50 adede kadar kullanıcı için özellik ve avantajlarını keşfedin.
Explore the features and benefits of Office 365 for up to 50 users.
TurkishSatın aldığınız özellik paketini yükleyemediyseniz, desteğe başvurun.
If you weren't able to install the feature pack you bought, contact support.
TurkishÖzellik Türünü Seçin iletişim kutusunda, aşağıdakilerden birini yapın:
In the Select Network Feature Type dialog box, do one of the following:
TurkishBu özellik, giriş aygıtlarını ve hoparlör düzeylerini ayarlamanıza yardımcı olur.
This helps you to calibrate the input devices and speaker levels.
TurkishWindows 8'e özellik ekle'ye dokunun veya tıklayın ve sonra aşağıdakilerden birini yapın:
Tap or click Add features to Windows 8 and then do one of the following:
TurkishBu, altyapı türüne bağlıdır ve her altyapıda ek özellik bulunmaz.
It is specific to the engine type, and not all engines have additional properties.
TurkishÖzellik Kaldır iletişim kutusu yalnızca Windows kullanılarak eklenen özellikleri kaldırır.
The Remove Properties dialog box only removes properties that were added using Windows.
TurkishWindows 8'e özellik ekle'ye dokunun veya tıklatın, ardından aşağıdakilerden birini yapın:
Tap or click Add features to Windows 8 and then do one of the following:
TurkishArama kutusuna özellik ekle yazın ve ardından Ayarlar öğesine dokunun veya tıklatın.
Enter add features in the search box, then tap or click Settings.