TR

örnek {isim}

volume_up
Aşağıdaki tablodan durumunuzu en iyi açıklayan bir örnek bulun.
Find an example in the following table that best describes your situation.
Bu örnek bir metin dosyası gibi görünmekle birlikte, gerçekte bir yürütülebilir dosyadır.
This example might look like a text file, but it's actually an executable file.
Etki alanı ağına bir örnek, işyerindeki ağdır.
An example of a domain network is a network at a workplace.
örnek (ayrıca: verici, ibret)
örnek (ayrıca: misal)
örneği olabilir; her örnek farklı hizmetler içerir.
running on your computer, with each instance containing different services.
örnek (ayrıca: numune, paradigma)
örnek (ayrıca: numune)
Varsayılan olarak, Slayt Gösterisi Örnek Resimler klasöründeki öğeleri gösterir.
By default, Slide Show displays items in the Sample Pictures folder.
Örnek gönderim raporları kişisel bilgileri bilinçli olarak toplamaz.
Sample submission reports do not intentionally collect personal information.
Metin okuma sesi tarafından söylenen örnek metni görüntüler.
Displays the sample text spoken by the text-to-speech playback voice.

İngilizce' de "örnek" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

TurkishBu örnek bir metin dosyası gibi görünmekle birlikte, gerçekte bir yürütülebilir dosyadır.
This example might look like a text file, but it's actually an executable file.
TurkishVarsayılan olarak, Slayt Gösterisi Örnek Resimler klasöründeki öğeleri gösterir.
By default, Slide Show displays items in the Sample Pictures folder.
TurkishYükseltme sırasında otomatik örnek gönderimini açmak isteyip istemediğiniz sorulabilir.
During an upgrade, you may be asked if you want to turn automatic sample submission on.
TurkishÖrnek gönderim raporları kişisel bilgileri bilinçli olarak toplamaz.
Sample submission reports do not intentionally collect personal information.
TurkishKarşıtlığı ayarlama sayfasında, görünen örnek görüntülere bakın ve İleri'yi tıklatın.
On the How to adjust the contrast page, look at the sample images that appear, and click Next.
TurkishAşağıdaki tablodan durumunuzu en iyi açıklayan bir örnek bulun.
Find an example in the following table that best describes your situation.
TurkishBunu yapmak isteyebileceğiniz durumlara örnek olarak şunlar sayılabilir:
Examples of situations where you might want to do so include:
TurkishBunlara örnek olarak, pencereler her zaman ekranınızın ana çalışma alanı olan masaüstü—'nde gösterilir.
For one thing, windows always appear on the desktop—the main work area of your screen.
TurkishRenk dengesini ayarlama sayfasında, görünen örnek görüntülere bakın ve İleri'yi tıklatın.
On the How to adjust color balance page, look at the sample images that appear, and then click Next.
TurkishMetin okuma sesi tarafından söylenen örnek metni görüntüler.
Displays the sample text spoken by the text-to-speech playback voice.
TurkishBu kategorilere örnek olarak şunlar verilebilir: Çocuklara uygun, Sosyal ağ ve Yetişkinlere yönelik içerik.
Some examples of categories are: Child-friendly, Social networking, and Adult content.
Turkishörneği olabilir; her örnek farklı hizmetler içerir.
running on your computer, with each instance containing different services.
TurkishAnalog TV sinyaline örnek olarak NTSC, PAL ve SECAM verilebilir.
Examples of analog TV signals include NTSC, PAL, and SECAM.
TurkishTTS çalma sesi ile konuşulan örnek metni görüntüler.
Displays the sample text spoken by the TTS playback voice.
TurkishBilgilerin kullanımı: Örnek gönderim raporları, Microsoft yazılım ve hizmetlerini geliştirmek amacıyla kullanılır.
Use of information: Sample submission reports are used to improve Microsoft software and services.
TurkishEtki alanı ağına bir örnek, işyerindeki ağdır.
An example of a domain network is a network at a workplace.
TurkishHer bir RSS teması için ayrıntı sayfasında gösterilen 18 önizleme görüntüsünün yalnızca örnek niteliği taşıdığını unutmayın.
Note that the 18 preview images shown on the detail page for each RSS theme are just samples.
TurkishEkran Renk Ayarı'nda, farklı daireler gösteren bir örnek görüntüyü kullanarak gama değerini ayarlayabilirsiniz.
In Display Color Calibration, you can adjust gamma by using a sample image that displays different circles.
TurkishNasıl yapılacağı ile ilgili örnek yönergeler için, Windows XP Mode ve Windows Virtual PC desteği web sitesine gidin.
For sample instructions on how to do this, go to the Windows XP Mode and Windows Virtual PC support website.
TurkishBir bilgisayarın hem birden çok alt ağı olan intranete hem de Internet'e bağlandığı durum buna örnek olarak verilebilir.
An example of this is when a computer is connected to both an intranet with multiple subnets and the Internet.