"Önizleme" için Türkçe-İngilizce çeviri

TR

"Önizleme" İngilizce çeviri

EN
TR

Önizleme

volume_up
Önizlemeyi görmek için Dosya menüsünde Baskı Önizleme öğesini tıklatırsınız.
To see a preview, you click Print Preview on the File menu.
İletinin içeriği, önizleme bölmesinde ileti listesinin altında görüntülenebilir.
The contents of the message might appear below the message list in the preview pane.
Efektin önizlemesini görmek için önizleme monitörünün altındaki Yürüt'ü tıklatabilirsiniz.
You can click Play under the preview monitor to see a preview of what the effect looks like.

İngilizce' de "Önizleme" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

Turkishİletinin içeriği, önizleme bölmesinde ileti listesinin altında görüntülenebilir.
The contents of the message might appear below the message list in the preview pane.
Turkishİleti listesi, Klasörler listesi (açıksa) ve Önizleme bölmesi arasında hareket etme
Move between the message list, Folders list (if on), and Preview pane
TurkishEfektin önizlemesini görmek için önizleme monitörünün altındaki Yürüt'ü tıklatabilirsiniz.
You can click Play under the preview monitor to see a preview of what the effect looks like.
TurkishÖnizlemeyi görmek için Dosya menüsünde Baskı Önizleme öğesini tıklatırsınız.
To see a preview, you click Print Preview on the File menu.
TurkishBirçok dosya türünün içeriğini görmek için Önizleme bölmesini kullanın.
Use the Preview pane to see the contents of many kinds of files.
TurkishSkyDrive'da fotoğrafları döndürmek için, fotoğrafları Önizleme ile açın ve döndürdükten sonra kaydedin.
To rotate photos on SkyDrive, open them in Preview, rotate them, and then save them.
TurkishGörünüm menüsünde, Önizleme Monitör Boyutu'nun üzerine gelin ve Küçük veya Büyük seçeneğini tıklatın.
Click View, point to Preview Monitor Size, and then click Small or Large.
TurkishHızlı uygulama geçişi, tüm çalışan programların küçük resimlerine önizleme yapabilmenizi sağlar.
Flip lets you preview thumbnail images of all running programs.
TurkishÇoğu durumda önizleme sözcük tanımı veya çevirisi gibi ne öğrenmek istediğinizi açıklar.
In many cases, the preview will tell you what you want to know, such as a word definition or translation.
TurkishBir resmi daha büyük boyutta görmek için resmi tıklatın, sonra araç çubuğundan Önizleme'yi tıklatın.
To see a larger view of a picture, click the picture, and then, on the toolbar, click Preview.
TurkishÖnizleme bölmesi çoğu klasörde varsayılan olarak gösterilmez.
The Preview pane is not displayed by default in most folders.
TurkishBaskı Önizleme sayfaların tam olarak nasıl yazdırılacağını gösterir.
TurkishKüçük resim adı da verilen bu önizleme oldukça kullanışlıdır.
This preview, also called a thumbnail, is especially useful.
TurkishEkran koruyucunuzun nasıl görüneceğini görmek için Tamam öğesinden önce Önizleme öğesine dokunun veya tıklatın.
To see what your screen saver will look like, tap or click Preview before you tap or click OK.
TurkishÖnizleme bölmesini görmezseniz, Görünüm sekmesine ve ardından Önizleme bölmesi öğesine dokunun veya tıklatın.
If you don’t see the preview pane, tap or click the View tab, and then tap or click Preview pane.
TurkishPeek'i kullanarak masaüstünü geçici olarak önizleme
Temporarily preview the desktop using Peek Compare and upgrade
TurkishOffice belgesi gibi bir dosyanın içeriğini uygulamayı açmadan görmek için önizleme bölmesini kullanın.
Use the preview pane to see the contents of a file, such as an Office document, without opening it in an app.
TurkishÖnizleme monitörünün altındaki Yürüt düğmesini tıklatın.
TurkishBu durumda, tüm klasörlerdeki Gezinme bölmesi, Önizleme bölmesi ve araç çubuğu kapatılır.
You can also change your folders to Classic view, which turns off the Navigation pane, Preview pane, and toolbar in all folders.
TurkishHer bir RSS teması için ayrıntı sayfasında gösterilen 18 önizleme görüntüsünün yalnızca örnek niteliği taşıdığını unutmayın.
Note that the 18 preview images shown on the detail page for each RSS theme are just samples.