"önemsiz" için Türkçe-İngilizce çeviri

TR

"önemsiz" İngilizce çeviri

volume_up
önemsiz gibi göstermek {fi.}
TR

önemsiz {sıfat}

volume_up
önemsiz
önemsiz (ayrıca: küçük)
önemsiz
önemsiz (ayrıca: değersiz, kıymetsiz)
önemsiz (ayrıca: küçük)
önemsiz
önemsiz (ayrıca: mayalı)
önemsiz

İngilizce' de "önemsiz" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

Turkishİleti menüsünü tıklatın, Önemsiz e‑posta'nın üzerine giderek aşağıdakilerden birini yapın:
Click the Message menu, point to Junk e‑mail, and then do one of the following:
TurkishE‑posta iletilerini Önemsiz e‑posta klasöründen yeniden Gelen Kutunuza taşıyabilirsiniz.
You can move e‑mail messages from the Junk e‑mail folder back to your Inbox.
TurkishÖnemsiz e‑posta iletilerini engellemeyi tamamen durdurmak istiyorsanız, bu seçeneği tıklatın.
Click this option if you want to stop blocking junk e‑mail messages altogether.
TurkishAraçlar menüsünü ve ardından Önemsiz e‑posta Seçenekleri'ni tıklatın.
Click the Tools menu, and then click Junk e‑mail Options.
Turkishİleti menüsünü tıklatın, Önemsiz e‑posta'nın üzerine gidin ve ardından Önemsiz Değil Olarak İşaretle'yi tıklatın.
Click the Message menu, point to Junk e‑mail, and then click Mark as Not Junk.
TurkishBunu yapmak için İleti menüsünü tıklatın, Önemsiz e‑posta'nın üzerine giderek Önemsiz e‑posta Seçenekleri'ni tıklatın.
To do this, click the Message menu, point to Junk e‑mail, and then click Junk e‑mail Options.
TurkishBöylece daha da çok sayıda önemsiz e-posta alabilirsiniz.
TurkishÖnemsiz e‑posta koruması düzeyini aldığınız önemsiz e‑posta miktarına göre artırabilir veya azaltabilirsiniz.
You can increase or decrease the junk e‑mail protection level based on how much junk e‑mail you receive.
TurkishÖnemsiz e-postalar arasında reklamlar, sahtekarlık amaçlı gönderiler, pornografik içerikler veya yasal teklifler yer alabilir.
Junk e‑mail might include advertisements, fraudulent schemes, pornography, or legitimate offers.
TurkishÇok fazla önemsiz e‑posta alıyorsanız ve engellenebileceklerin tümünü engellemek istiyorsanız, bu seçeneği tıklatın.
Click this option if you receive a large volume of junk e‑mail messages and want to block as many as possible.
TurkishGüvenli Gönderenler listesindeki bir e‑posta adresinden ileti aldığınızda, Önemsiz e‑posta klasörüne taşınmaz.
When a message is received from an e‑mail address that's on the Safe Senders list, it won't be moved to the Junk e‑mail folder.
TurkishÖnemsiz e-posta iletisine asla yanıt vermeyin.
TurkishÖnemsiz e-postanın önlenmesine yardımcı olmak için:
TurkishBu seçenek, tüm önemsiz, üst üste binmiş içeriği ve arka plan görüntülerini kaldırarak ekranı daha kolay görmeye yardımcı olur.
This option turns off all unimportant, overlapped content and background images to help make the screen easier to see.
TurkishE-posta programlarının ve web tabanlı e-posta hizmetlerinin çoğu, istenmeyen posta filtresi olarak da adlandırılan bir önemsiz posta filtresi içerir.
Many e‑mail programs and web-based e‑mail services include a junk filter, also called a spam filter.
TurkishÖnemsiz e‑posta klasörünü tıklatın.
TurkishEngellenen Gönderenler listesindeki bir e‑posta adresinden aldığınız ileti otomatik olarak Önemsiz e‑posta klasörüne taşınır.
When a message is received from an e‑mail address that's on the Blocked Senders list, it is automatically moved to the Junk e‑mail folder.
TurkishPazarlamacılar için önemsiz e-posta göndermek çok düşük maliyetli olduğundan, insanlara çok miktarda önemsiz posta gelmesi sık görülen bir durumdur.
Because it's very inexpensive for marketers to send junk e‑mail, it's not uncommon for people to receive a large amount of it.
TurkishÇok sayıda önemsiz e‑posta iletisi almıyorsanız ve yalnızca Önemsiz e‑posta oldukları çok açık belli olan iletileri engellemek isterseniz, bu seçeneği tıklatın.
Click this option if you don't receive many junk e‑mail messages and want to block only the most obvious junk e‑mail messages.
Turkishİletiyi önemsiz olarak işaretleyerek Gelen Kutunuza taşınmasını sağlasanız da, söz konusu gönderenden gelecek iletiler yine Önemsiz e‑posta klasörüne yerleştirilebilir.
Though marking a message as not junk will move that message to your Inbox, future messages from that sender might still end up in the Junk e‑mail folder.