"öncelikle" için Türkçe-İngilizce çeviri

TR

"öncelikle" İngilizce çeviri

TR

öncelikle {zarf}

volume_up
öncelikle
Mesajlaşma uygulamasını ilk kez kullanıyorsanız, öncelikle kişi eklemeniz gerekir.
If you're using the Messaging app for the first time, you first need to add your contacts.
Bir ağ bağlantısı sorununu gidermek için öncelikle şu adımları deneyin:
To troubleshoot a network connection problem, try these steps first:
Öncelikle, Kişiler uygulamasında listelenen başka Google hesapları olup olmadığına bakın.
First, check to see if there are any other Google accounts listed in the People app.
öncelikle
Sertifikalar, öncelikle bir kişi veya aygıtın kimliğini doğrulamak, bir hizmetin kimlik bilgilerini doğrulamak veya dosyaları şifrelemek için kullanılır.
Certificates are used primarily to verify the identity of a person or device, authenticate a service, or encrypt files.

İngilizce' de "öncelikle" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

TurkishÖncelikle ağın kullanılabilir olduğundan ve ağa erişebildiğinizden emin olun.
First, make sure that the network is still available and you can still access it.
Turkish(CD-RW diske yeniden yazabilmek için öncelikle diski silmek gerektiğini unutmayın.)
(Note that erasing is required before you can burn to a CD-RW disc again.)
TurkishÖncelikle yazıcınızın bilgisayarınıza bağlı ve açık durumda olduğundan emin olun.
First, you should make sure that your printer is connected to your computer and turned on.
TurkishMesajlaşma uygulamasını ilk kez kullanıyorsanız, öncelikle kişi eklemeniz gerekir.
If you're using the Messaging app for the first time, you first need to add your contacts.
TurkishÖncelikle, Kişiler uygulamasında listelenen başka Google hesapları olup olmadığına bakın.
First, check to see if there are any other Google accounts listed in the People app.
TurkishKablosuz ağınızı kurabilmeniz için öncelikle aşağıdaki öğeler gerekir:
Before you can set up your wireless network, you'll need the following items:
TurkishBir aracın eklenebilmesi için öncelikle bilgisayarınızda yüklü olması gerekir.
Before a gadget can be added, it must be installed on your computer.
TurkishProgramı kullanmaya başlamak için öncelikle Internet bağlantısı ve bir e‑posta adresi gerekir.
To get started, you'll first need an Internet connection and an e‑mail address.
TurkishBaşka bir ağ bilgisayarına erişebilmeniz için öncelikle bilgisayarın adını bilmeniz gerekir.
Before you can access another network computer, you need to know its name.
TurkishBir ağ bağlantısı sorununu gidermek için öncelikle şu adımları deneyin:
To troubleshoot a network connection problem, try these steps first:
TurkishÖncelikle, virüsü adıyla belirlemek için kötü amaçlı yazılımdan koruma uygulamanızı çalıştırın.
First, run your anti-malware application to identify the virus by name.
TurkishÖncelikle Microsoft Toplu Lisanslama web sitesine giderek lisansınızın neye izin verdiğini öğrenin.
Go to the Microsoft Volume Licensing website to learn about what your license allows.
TurkishPencere çerçevesi saydamlığını açmak için, öncelikle renk düzeni Windows Aero olarak ayarlanmalıdır.
To turn on window frame transparency, the color scheme must first be set to Windows Aero‌.
TurkishGörev çubuğunu taşıyabilmeniz için öncelikle görev çubuğunun kilidini açmanız gerekir.
TurkishÖncelikle, virüsü adıyla belirlemek için kötü amaçlı yazılımdan koruma uygulamanızı çalıştırın.
First, run your antimalware app to identify the virus by name.
TurkishDaha eski bir program düzgün çalışmıyorsa, öncelikle Program Uyumluluğu sorun gidericisini çalıştırın.
If an older program doesn't run correctly, first run the Program Compatibility troubleshooter.
TurkishÖncelikle, pencereyi önceki boyutuna geri getirmelisiniz.
If you're done with a program or document and don't need to return to it right away, close it.
TurkishFarklı bir ev grubuna katılmak istiyorsanız, öncelikle bilgisayarınızın o sırada ait olduğu gruptan çıkın.
If you want to join a different homegroup, first leave the one your PC currently belongs to.
TurkishBelirli bir dilde akıllı metni kullanmak için, öncelikle o dilin ek dil dosyalarını yükleyin.
To use text prediction in a specific language, first install additional language files for that language.
TurkishÖncelikle, dosya ve yazıcı paylaşımını etkinleştirmeniz ve ardından yazıcınızı paylaşmanız gerekir.
First, you'll need to turn on file and printer sharing, and then you'll need to share your printer.