"önceden" için Türkçe-İngilizce çeviri

TR

"önceden" İngilizce çeviri

volume_up
önceden ayarlamak {fi.}
TR

önceden {zarf}

volume_up
önceden (ayrıca: aynı anda)
Örneğin, bilgisayarınızda önceden depolanan parolaları yeniden yazmanız gerekir.
For example, you will have to retype passwords that were previously stored on your computer.
Önceden kullanmadığınız yazılabilir bir disk takmayı deneyin.
Try inserting a writable disc that you have not previously used.
Otomatik öğrenmeyi kullanma ve önceden toplanan verileri sil'i seçin ve sonra Uygula'ya dokunun.
Select Don't use automatic learning, and delete any previously collected data, and then tap Apply.

İngilizce' de "önceden" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

TurkishÖnceden onaylanan listede bulunmayan ActiveX denetimleri (kabul durumuna sıfırlama)
ActiveX controls that are not on the pre-approved list (reset to opt-in state)
TurkishBelgeyi önceden kaydetmiş olsanız bile çalışırken kaydetmeye devam etmeniz gerekir.
Even if you've saved a document once, you need to keep saving it as you work.
TurkishBununla birlikte, önceden davet edilmiş olan kişiler yeni davetiye almaz.
However, contacts who have already been invited won't receive a new invitation.
TurkishGruplar: Yeni üye davet ederken kimlerin önceden davet edilmiş olduğunu göremiyorsunuz
Groups: When inviting new members, you can't see who has already been invited
TurkishDaha önceden yüklenmiş kötü amaçlı yazılımları otomatik olarak bulur ve temizler.
It can automatically find and remove malicious software that might already be installed.
TurkishÖrneğin, bilgisayarınızda önceden depolanan parolaları yeniden yazmanız gerekir.
For example, you will have to retype passwords that were previously stored on your computer.
TurkishTüm uygulamaların önceden onaylanmasını ve merkezi olarak yüklenmesini gerektiren ortamlar.
Environments where all applications must be pre-approved and installed centrally.
TurkishDaha önceden yapılandırılmış bir kablosuz yönlendirici veya erişim noktasına bağlanabilirsiniz.
You can connect to a wireless router or access point that is already configured.
TurkishÖnceden onaylananlar listesinde bulunmayan ActiveX denetimleri (kabul etme durumuna sıfırlanır)
ActiveX controls that are not on the pre-approved list (reset to opt-in state)
TurkishEv ağınızda önceden var olan bir ev grubu varsa, gruba katılabilirsiniz.
If a homegroup already exists on your home network, you can join it.
TurkishDaha önceden blogunuz yoksa, Blog hesabı ekle'yi tıklatın ve Yeni blog oluştur'u tıklatın.
If you don't already have a blog, click Add blog account, and then click Create a new blog.
TurkishÖnceden bakmış olduğunuz bir sayfaya geri dönmek istediğinizde, Geri düğmesini tıklatırsınız.
To return to a page you've already looked at, you click the Back button.
TurkishUyumlu bir DVD kod çözücüsü, Windows Media Center bulunan bilgisayarlarda önceden yüklüdür.
A compatible DVD decoder is already installed on computers that include Windows Media Center.
TurkishWindows RT yalnızca belirli tabletlerde ve bilgisayarlarda önceden yüklenmiş olarak sunulur.
Windows RT is only available preinstalled on select tablets and PCs.
TurkishÖnceden seçilmiş küçük bir başlık kümesini görüntülemeye başlamak için Başlıkları görüntüle'yi tıklatın.
To start displaying a small set of preselected headlines, click View headlines.
TurkishInternet Explorer'da bir çok önceden yüklenmiş eklenti bulunur, ancak birçoğu da Internet'ten gelir.
Several add-ons are preinstalled in Internet Explorer, but many come from the Internet.
TurkishYeni kanal numarası listelerde önceden bulunmaktadır ve bu çakışmayı çözmeniz istenir.
The new channel number will already exist in the listings and you will be asked to resolve the conflict.
TurkishE-posta okuma kısmında Konuşmalara ve önceden yüklenen iletilere göre gruplandır seçeneğine tıklayın.
Under Reading email, click Group by conversation and pre-load messages.
TurkishKurtarma seçenekleri bilgisayarınıza önceden yüklenmişse:
If Startup Repair is a preinstalled recovery option on your computer:
TurkishOtomatik öğrenmeyi kullanma ve önceden toplanan verileri sil'i seçin ve sonra Uygula'ya dokunun.
Select Don't use automatic learning, and delete any previously collected data, and then tap Apply.