"Önüne" için Türkçe-İngilizce çeviri

TR

"Önüne" İngilizce çeviri

EN
volume_up
önüne eklemek {fi.}
TR

Önüne {isim}

volume_up
Önüne (ayrıca: Ön, yüz)
Bir pencereyi seçmek için onu yığının önüne taşıyın ve sonra Windows logolu tuşu bırakın.
To select a window, move it to the front of the stack, and then release the Windows logo key.
Ayrıca numaraları tarih sırasının önüne de koyabilirsiniz; örneğin "1Ocak-Mart Aile Fotoğrafları".
Or put numbers in front of a date range, for example "1Jan-Mar Family Photos."
Kalenizin önüne, bir tane gol girişimini durdurabilecek bir sabit elektrik alanı yerleştirir.
Puts a stationary electrical field in front of your goal that can stop one goal attempt.

İngilizce' de "Önüne" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

TurkishAyrıca numaraları tarih sırasının önüne de koyabilirsiniz; örneğin "1Ocak-Mart Aile Fotoğrafları".
Or put numbers in front of a date range, for example "1Jan-Mar Family Photos."
TurkishBu uyarılar, yanlışlıkla bir tuşa basılması gibi aksiliklerin önüne geçilmesine yardımcı olabilir.
These alerts can help prevent the frustration of inadvertently pressing a key.
TurkishKalenizin önüne, bir tane gol girişimini durdurabilecek bir sabit elektrik alanı yerleştirir.
Puts a stationary electrical field in front of your goal that can stop one goal attempt.
TurkishBir pencereyi seçmek için onu yığının önüne taşıyın ve sonra Windows logolu tuşu bırakın.
To select a window, move it to the front of the stack, and then release the Windows logo key.
TurkishWindows Media Center bilgisayarınıza TV tarayıcısı eklemeden önce, aşağıdakileri göz önüne alın:
Before you add TV tuners to your Windows Media Center computer, consider the following:
TurkishHer iki el de göz önüne alınarak hazırlanan tasarım, her şekilde konforu sağlar.
TurkishBir ActiveX denetimini yüklemeden önce aşağıdakileri göz önüne alın:
Before installing an ActiveX control, consider the following:
TurkishKalenizin önüne, gol girişimlerini sürekli olarak durdurabilecek bir hareketli elektrik alanı yerleştirir.
Puts a moving electrical field in front of your goal that continuously stops goal attempts.
TurkishOnaltılık değerler için onaltılık sayının önüne 0x koyun.
For hexadecimal values, precede the hexadecimal number with 0x.
TurkishBu uyarılar, yanlışlıkla bir tuşa basıp, bunun farkına varmama gibi bir aksiliğin önüne geçilmesine yardımcı olabilir.
These alerts can help prevent the frustration of inadvertently pressing a key and not realizing it.
TurkishDüzeltme işlemin sözcüğün tamamı göz önüne alındığında, karakterleri tek tek düzeltirken sözcük değişebilir.
Because the correction takes the whole word into account, the word might change as you correct individual characters.
Turkishİmleci belirli bir sözcüğün önüne getirme
TurkishDosya paylaşımının herhangi bir klasörden mi yoksa Ortak klasörden mi yapılacağını belirlerken göz önüne alınması gereken birkaç faktör vardır.
There are several factors to consider when deciding whether to share files from any folder or from the Public folder.
TurkishFotoğrafçı Popkov Alexandr'ın renklere, canlılara ve doğaya dair hislere olan duyarlılığı bu Windows temasında gözler önüne serilmektedir.
Photographer Popkov Alexandr’s sensitivity to the colors, creatures, and moods of nature is showcased in this free Windows theme.
TurkishÖrneğin, videoyu böldükten sonra videolardan birini diğerinin önüne taşıyarak filminizde oynatılacakları sırayı değiştirebilirsiniz.
For example, after splitting a video, you can move one video in front of the other to change the order in which the videos play in your movie.
TurkishAnahtar komut, klavyenin üstü yerine (AÇ gibi) önüne (F5) gibi basılmışsa, anahtar komutun çalışması için, F Kilidinin açık olması gerekir.
If the key command is printed on the front of the key (such as F5) instead of on top of the key (such as OPEN), the F Lock must be on for the key command to work.
TurkishModelleri gerçekten sevdiklerinden emin olmak için insanların önüne modelleri koyduk ve her birini iyi, kötü, konforlu veya konforsuz yapan şeyleri sorduk.
We put the models in front of people to make sure that they actually like them and what makes each one good or bad and comfortable or uncomfortable.
TurkishIR denetim kablosu, alıcının önüne hatalı yerleştirilmiş olabilir veya bağlı olmayabilir ve Windows Media Center kanalı değiştirmek için alıcıya sinyal gönderemiyor olabilir.
The IR control cable is positioned incorrectly on the front of the set-top box or is not connected, and Windows Media Center cannot send a signal to the set-top box to change a channel.