TR

öğe {isim}

volume_up
öğe (ayrıca: Madde, kalem)
Bu öğe, yayımcısının Microsoft olduğunu doğrulayan geçerli bir dijital imzaya sahiptir.
This item has a valid digital signature that verifies that Microsoft is the publisher of this item.
Tek öğe yürütmek için öğeyi Liste bölmesine sürükleyin.
To play a single item, drag the item to List pane instead.
Liste bölmesine bir öğe koleksiyonu sürüklerseniz, listedeki ilk öğe yürütülmeye başlanır.
If you drag a collection of items to the list pane, the first item in the list will begin playing.
öğe (ayrıca: eleman)
Read a description of the non-dependent elements adjacent to the currently selected element
öğe (ayrıca: girdi, giriş, kayıt, girdiyi)

İngilizce' de "öğe" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

TurkishDosya listesinden öğe seçtikten sonra, görüntülemek için sekmeye dokunun veya tıklatın.
After you select an item in the file list, just tap or click a tab to display it.
TurkishSonraki görsel öğe koleksiyonuna atlamak için CTRL tuşuna basın ve pencereyi tıklatın.
To jump to the next collection of visualizations, press CTRL and click the window.
TurkishÖğe seçmek için onay kutularını kullan onay kutusunu seçin ve Tamam'ı tıklatın.
Select the Use check boxes to select items check box, and then click OK.
TurkishKısayolu silerseniz yalnızca kısayol kaldırılır, özgün öğe kaldırılmaz.
If you delete a shortcut, only the shortcut is removed, not the original item.
TurkishPencerede veya masaüstünde birden fazla öğe seçme veya bir belge içinde metin seçme
Select more than one item in a window or on the desktop, or select text within a document
TurkishÖğe Player'ınızın kullanmadığı bir medya dosyasıysa akışı sağlanamayabilir.
If the item isn't a media file used by your Player, it can't be streamed.
TurkishListedeki bir öğeyi tıklattığınızda, o öğe Web sitesi adresi kutusunda görüntülenir.
You can click an item in the list and it will be displayed in the Address of website box.
TurkishSekmeler seçili öğe için geçerli olan fazladan görevleri gösterecek şekilde değişir.
The tabs change to show extra tasks that apply to the selected item.
TurkishÇok sayıda dosyanız ve geçmişinizde çok fazla öğe varsa, bu işlem uzun sürebilir.
This could take awhile if you have a lot of files and history.
TurkishÖnceki görsel öğe koleksiyonuna atlamak için ÜSTKRKT+CTRL tuşuna basın ve pencereyi tıklatın.
To jump to the previous collection, press SHIFT+CTRL and click the window.
TurkishSkyDrive'dan bir öğe sildiğinizde bu öğe geri dönüşüm kutusuna taşınır.
When you delete items from SkyDrive, they're moved to the recycle bin.
TurkishBir komutu ya da kontrolü başlatmanızı veya seçilen öğe için bir eylemi gerçekleştirmenizi sağlar.
Lets you initiate a command or control, or perform an action for the selected item.
TurkishSimge bir kısayolsa, yalnızca kısayol kaldırılır; özgün öğe silinmez.
If the icon is a shortcut, only the shortcut is removed; the original item is not deleted.
Turkish(Bu işlem, çok sayıda dosyanız ve geçmişinizde çok sayıda öğe varsa uzun sürebilir.)
This could take awhile if you have a lot of files and history.
TurkishÖğe üzerinde iki noktaya dokunun ve öğeyi döndürmek istediğiniz yönde hareket ettirin.
Touch two points on the item, and then move the item in the direction that you want to rotate it.
TurkishBazı uygulamalar farklı adımlar içerebilir ya da Başlangıç ekranına öğe sabitlemeyi desteklemeyebilir.
Some apps might have different steps or might not support pinning items to Start.
TurkishBazı uygulamalar farkı adımlar içerebilir ya da Başlangıç ekranına öğe eklemeyi desteklemiyor olabilir.
Some apps might have different steps or might not support pinning items to Start.
TurkishDosyaları aygıttaki öğe listesinden Liste bölmesine sürükleyip Eşitlemeyi Başlat'ı tıklatın.
Drag files from the list of items on the device to the List pane, and then click Start Sync.
TurkishYükleme Merkezi'nde Windows ile ilgili indirilecek çok daha fazla öğe var.
There are even more Windows downloads at the Download Center.
TurkishÖğe eklemek için, liste bölmesine dosyaları, albümleri veya çalma listelerini sürükleyin.
To add items, drag files, albums, or playlists to the list pane.