"çıkış" için Türkçe-İngilizce çeviri

TR

"çıkış" İngilizce çeviri

TR

çıkış {isim}

volume_up
çıkış (ayrıca: acil çıkış kapısı)
Hizmetler sayfasında, Dosya menüsünden Çıkış'ı tıklatın.
On the Services page, on the File menu, click Exit.
exit microsoft create system disks
çıkış (ayrıca: çıktı, verim)
Ses çıkış aygıtlarınıza ilişkin ayarları yapabilirsiniz.
You can adjust settings for your audio output devices.
Bu yazı tipleri, Windows tarafından desteklenen herhangi bir yazıcı veya başka bir çıkış aygıtına gönderilebilir.
They can be sent to any printer or other output device that is supported by Windows.
Kullandığınız kablo türü, sahip olduğunuz televizyonun türüne ve bilgisayarınızdaki çıkış türüne bağlıdır.
The type of cable you use depends on the type of TV you have and the type of output ports on your PC.
çıkış (ayrıca: Yokuş)

İngilizce' de "çıkış" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

TurkishKaynak içeriğiniz 720p veya son çıkış görüntünüz 720p ise, bu ayarı seçmeyi düşünün.
Consider choosing this setting if your source content is 720p or if your final output display is 720p.
Turkish"Oturum açma" ve "oturum kapatma" ifadesi sırasıyla "giriş yapma" ve "çıkış yapma" ile aynı anlamdadır.
"Sign in to" and "sign out of" mean the same as "log on to" and "log out from", respectively.
TurkishBu yazı tipleri, Windows tarafından desteklenen herhangi bir yazıcı veya başka bir çıkış aygıtına gönderilebilir.
They can be sent to any printer or other output device that is supported by Windows.
TurkishKullandığınız kablo türü, sahip olduğunuz televizyonun türüne ve bilgisayarınızdaki çıkış türüne bağlıdır.
The type of cable you use depends on the type of TV you have and the type of output ports on your PC.
TurkishSes çıkış aygıtlarınıza ilişkin ayarları yapabilirsiniz.
TurkishHizmetler sayfasında, Dosya menüsünden Çıkış'ı tıklatın.
TurkishHoparlörleriniz hat çıkış jakına bağlı olmalıdır.
Your speakers should be plugged in to the line-out jack.
TurkishMesajlaşma uygulamasından çıkış yaparsanız, hem Messenger hem de Facebook hesaplarınızdan çıkış yapmış olursunuz.
If you sign out of the Messaging app, you'll be signed out from both your Messenger and Facebook accounts.
TurkishSlayt gösterisini durdurmak için ESC tuşuna basın ya da yürütülürken slayt gösterisini sağ tıklatıp Çıkış'ı tıklatın.
To stop playing the slide show, press ESC or right-click the slide show as it plays, and then click Exit.
TurkishSeçiminiz birçok satırdan oluşuyorsa, bu satırlar Dönüştürülen metin kutusunda ve çıkış metninde korunur.
If your selection consists of several lines, these lines are preserved in the Converted text box and in the output text.
TurkishÖrneğin, çıkış karakteri olarak CTRL+P'yi belirlemek için, set escape yazın, CTRL+P tuşlarına ve sonra da ENTER tuşuna basın.
For example, to set CTRL+P as your escape character, type set escape, press CTRL+P, and then press ENTER.
Turkishgeçici çıkış dosyasına yazma hatası
Turkishyönlendirilmiş çıkış menfezi
Turkishyönlendirilmiş çıkış menfezi
Turkishsistem disketi yaratma'dan çıkış
TurkishÇıkış yapmak istiyorum lütfen.
Turkishtemel giriş-çıkış sistemi
Turkishtemel giriş-çıkış sistemi
Turkishbuluttan çıkış prosedürü
TurkishAksi takdirde, ses sinyalini harici bilgisayar hoparlörü veya ev müzik sistemi gibi farklı bir çıkış aygıtına bağlamanız gerekir.
Otherwise, you'll need to connect the audio signal to a different output device, such as external computer speakers or your home stereo system.