"çözüm" için Türkçe-İngilizce çeviri

TR

"çözüm" İngilizce çeviri

TR

çözüm {isim}

volume_up
çözüm (ayrıca: çözelti)
Bir çözüm yoksa, sorun raporundaki ayrıntılar Microsoft'un bir çözüm oluşturmasına yardım edebilir.
If a solution is not available, the details in a problem report can help Microsoft create a solution.
Daha fazla çözüm aramak için Microsoft Web sitesinde Windows Vista Çözüm Merkezi sayfasına gidin.
To look for more solutions, go to the Windows Vista Solution Center on the Microsoft website.
Bir çözümü görüntülemek için, çözüm başlığını tıklatın.
To view a solution, click the solution title.

İngilizce' de "çözüm" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

TurkishSol bölmede bir çözüm görüntülenmezse, Yeni çözümler için denetle'yi tıklatın.
If no solutions are displayed, in the left pane, click Check for new solutions.
TurkishÇözüm için Destek'teki Kişiselleştirme ve Erişim Kolaylığı bölümlerine bakın.
Check the Personalization & Ease of Access section of Support for solutions.
TurkishÇözüm için Destek'teki Dosyalar, klasörler ve çevrimiçi depolama bölümlerine bakın.
Check the Files, folders, & online storage section of Support for solutions.
TurkishOlası bir çözüm bulmak için sorununuzu en iyi açıklayan ifadeyi tıklatın:
Click the statement that best describes your problem to find a possible solution:
TurkishBuluttan yararlanmaya hazır olan akademik kurumlar için harika bir çözüm.
Great for academic institutions that are ready to take advantage of the cloud.
TurkishSkyDrive'ınızı eşitlemek konusunda yaşanan genel sorunlara birkaç çözüm yolu:
Here are some solutions to common problems keeping your SkyDrive in sync.
TurkishÇözüm için Destek'teki Yükleme, yükseltme ve etkinleştirme bölümüne bakın.
Check the Install, upgrade, & activate section of Support for solutions.
TurkishÇoğu bilgisayar sorunu için, genellikle uygulanabilecek bir çözüm vardır.
For most computer problems, there's usually a solution within reach.
TurkishBir çözüm üzerinde çalışmayla ilgili tüm seçenekleri görmek için çözümü sağ tıklatın.
Right-click a solution to see more options for working with it.
TurkishProgramın yeni bir sürümünde bu soruna çözüm getirilmiş olabilir.
A newer version of the program might include a resolution to the problem.
TurkishSağlık hizmetleri profesyonellerinin hareket halinde olma gereksinimi ve iletişim sorunlarına çözüm
Meeting the mobility and communication challenge of healthcare professionals
TurkishBu çözüm işe yaramazsa geçici Internet dosyalarını temizlemeyi deneyin.
If this doesn't work, try clearing your temporary Internet files.
TurkishDaha fazla çözüm aramak için Microsoft Web sitesinde Windows Vista Çözüm Merkezi sayfasına gidin.
To look for more solutions, go to the Windows Vista Solution Center on the Microsoft website.
TurkishÇözüm için Destek'teki Performans ve bakım bölümüne bakın.
Check the Performance & maintenance section of Support for solutions.
TurkishBu çözüm işe yaramazsa, güvenlik ayarlarınızı sıfırlamayı deneyin.
If this doesn't work, try resetting your security settings.
TurkishBir çözüm yoksa, sorun raporundaki ayrıntılar Microsoft'un bir çözüm oluşturmasına yardım edebilir.
If a solution is not available, the details in a problem report can help Microsoft create a solution.
TurkishUyumluluk Raporu'nda listelenen her sorun için çözüm odaklı öneri ve ipuçları bulabilirsiniz.
For each issue listed in the Compatibility Report, there will be suggestions and tips to help you resolve it.
TurkishBu çözüm işe yaramazsa, güvenlik ayarlarınızı sıfırlamayı deneyin.
TurkishBu türdeki sorunlara çözüm oluşturma, sağlanan temel raporlarda bulunandan daha fazla bilgi gerektirebilir.
Creating solutions to these types of problems might require more information than basic reports provide.
TurkishÇözüm için Destek'teki Web ve ağ bölümüne bakın.
Check the Web & networking section of Support for solutions.