"แปร๋แปร้น" için Tayca-İngilizce çeviri

TH

"แปร๋แปร้น" İngilizce çeviri

แปร๋แปร้น [praepraen] {fi.}

TH แปร๋แปร้น [praepraen] {fiil}

1. günlük dil

แปร๋แปร้น (ayrıca: กง, ไพร, ดังสนั่น, อึงมี่)
volume_up
rim {isim}